Now showing items 1-20 of 32

 • Analýza a návrh elektronického obchodu firmy 

  Kucbel, Jozef
  Bakalárska práca sa zaoberá návrhom elektronického obchodu firmy orientovanej na predaj doplnkov výživy pre športovcov a následne vhodne zvolenou stratégiou marketingového a komunikačného mixu. V teoretickej časti je ...
 • Aplikace elektronického obchodování 

  Matějíčková, Barbora
  Bakalářská práce se zabývá aplikací elektronického obchodování, postupem při tvorbě e shopu a zahájením kroků vedoucích k jeho tvorbě. Vymezují se vybrané pojmy týkající se elektronického obchodu a funkce jež musí obchod ...
 • E-shop a CMS s univerzálním datovým modelem 

  Svoboda, Roman
  Náplní této bakalářské práce je analýza a návrh e-shopu a systému pro správu obsahu využívajícího univerzální datový model relačních databází.  Část práce se zabývá problematikou obecného univerzálního datového modelu.  ...
 • Elektronický obchod jako podpora podnikání 

  Kratochvíl, Tomáš
  Elektronické obchodování představuje v současné době jeden z nejlepších způsobů podpory podnikání. Toto je důvodem, proč je moje bakalářská práce zaměřena právě na nalezení optimálního řešení elektronického obchodování pro ...
 • Elektronický obchod nad systémem SAP R/3 

  Krutiš, Rostislav
  Tato diplomová práce pojednává o zpracování elektronického obchodu pro VUT v Brně, ve kterém by se měli prodávat propagační předměty a publikace vydané na VUT. Elektronický obchod je pomocí integrační platformy napojen ...
 • Inovace firemního e-shopu a optimalizace procesu zpracování objednávky 

  Langer, Tomáš
  Práce se zaobírá návrhem optimalizace firemního e-shopu z hlediska uživatelského prožitku (UX), přístupnosti a také optimalizací procesů v informačním systému nutných k odbavení objednávky. Cílem práce je navrhnout a ...
 • Internetový obchod 

  Žák, David
  Práce se zabývá problematikou internetového obchodu. Obsahuje analýzu a návrh řešení vlastního internetového obchodu. Cílem bylo přiblížit marketingový plán pro vstup na trh, zhodnotit dosažené výsledky a navrhnout postup ...
 • Internetový obchod Galerie obrazů 

  Hák, Lukáš
  Cílem této bakalářské práce bylo vytvořit návrh a kompletní realizace internetového obchodu. Na počátku bylo nutné si vytvořit teoretický základ celého systému, zjistit požadavky a ucelit informace. Poté se provedla hlubší ...
 • Model e-marketingu firmy 

  Hladišová, Dana
  Práce popisuje možnosti, které elektronické obchodování může nabídnout firmám podnikajícím prostřednictvím internetové sítě. Kterých postupů se má firma držet, aby dosáhla úspěchů využitím e-marketingu.
 • Model e-marketingu firmy 

  Klusová, Alena
  Diplomová práce je zaměřena na elektronický marketing. Na základě poznatků z teoretické části je v praktické části navržen model elektronického marketingu, který povede ke zlepšení image společnosti, vyšší konkurenceschopnosti, ...
 • Model e-shopu 

  Kavalec, Martin
  Bakalářská práce vychází z provedené analýzy současného stavu firmy Salleko, s. r. o. Na jejímž základě se zaměřuje na rozšíření svých podnikatelských aktivit v elektronickém prostředí. A to na zavedení internetového ...
 • Model elektronického obchodu firmy 

  Soldánová, Drahomíra
  Cílem mé práce je vytvoření modelu elektronického obchodu firmy. První část obsahuje charakteristiku prostředí Internetu a jeho uživatelů. Dále se zaměřím na elektronické obchodování a identifikuji důležité parametry při ...
 • Model elektronického obchodu pro firmu 

  Stehlík, Tomáš
  Diplomová práce pojednává o návrhu internetového obchodu pro firmu Klimatizace Brno s.r.o. Na základě analýzy obecného a oborového okolí firmy a stávajícího stavu firemních internetových stránek je navržen internetový ...
 • Model elektronického obchodu s podporou zákazníků 

  Kašpar, Michael
  Práce se zabývá tématem elektronického obchodu s podporou zákazníků. Navrhuje filozofii CRM a s tím spojenou problematiku zákazníků. CRM neboli řízení vztahů se zákazníky je zde zkoumáno a s tím i CRM systémy, které jsou ...
 • Model elektronického podnikání pro mezinárodní obchod 

  Vauchkevich, Yuliya
  Diplomová práce se zabývá návrhem modelu podnikání v rámci mezinárodního obchodu. Analyzuje současný stav problematiky elektronického obchodování se zaměřením na hledání nových možností, za účelem dosažení lepšího postavení ...
 • Model internetového obchodu pro firmu 

  Boudný, Michal
  Tato bakalářská práce se zabývá aplikací elektronického obchodování a tvorbou elektronického obchodu. Obsahuje teoretické předpoklady, analýzu problému a návrh řešení. Je zde popsán postup vytváření elektronického obchodu ...
 • Model internetového obchodu s klimatizačním zařízením 

  Stehlík, Tomáš
  Bakalářská práce pojednává o problematice návrhu internetového obchodu, elektronických objednávkách, o možnostech marketingu a legislativě v elektronickém obchodování. Obsahuje návrh internetového obchodu s klimatizačním ...
 • Model internetového obchodu se sanitární technikou 

  Pavlů, Jan
  Bakalářská práce obsahuje návrh modelu internetového obchodu se sanitární technikou. Jsou v ní popsány základní teoretické pojmy a problematika s touto formou obchodování spojená. Práce popisuje vybrané moduly a funkce ...
 • Návrh a tvorba nové e-commerce platformy 

  Hladík, Petr
  Hlavní úlohou této diplomové práce je vytvoření prototypu e-commerce platformy, která bude v budoucnu tvořit základ plnohodnotného řešení pro konkrétního živnostníka. Práce se zabývá analýzou současného stavu, analýzou ...
 • Návrh databázového modelu pro systém na tvorbu elektronických obchodů 

  Hrtánek, Róbert
  Táto diplomová práca sa zaoberá identifikáciou kľúčových vlastností a najnovších trendov v oblasti používania a funkcionality elektronických obchodov a následný návrh databázového modelu systému, ktorý bude reflektovať na ...