Now showing items 1-2 of 2

  • Knihovna pro generování čárových kódů 

    Horáček, Tomáš
    Tato práce se v teoretické části zabývá popisem lineárních, skládaných a dvoudimenzionálních čárových kódů. Důraz je kladen na popis QR kódu. V praktické části práce je popsána implementace knihovny pro generování ...
  • Lokalizace čárového kódu v obraze 

    Šimurda, Pavel
    Lokalizace čárového kódu je důležitým předpokladem pro jeho čtení. Tato práce se zabývá lokalizací čárových kódů v~obraze. Stručně popisuje význam čárových kódů, principy a algoritmy jejich lokalizace. Hlavní část je ...