Now showing items 1-2 of 2

  • Kytarový elektronkový zesilovač 

    Kokolia, Martin
    Cílem této bakalářské práce bylo navrhnout nízkofrekvenční elektronkový zesilovač uzpůsobený pro použití s elektrofonickou kytarou. Předzesilovač je osazen triodovými elektronkami ECC 83 v zapojení pro napěťové zesílení a ...
  • Lampový mikrofon 

    Škoda, Adam
    Předložená bakalářská práce se zabývá prostudováním činnosti a návrhem elektronkového mikrofonu, který využívá ke snímání zvuku kapacitní mikrofonní vložku. V těle navrženého mikrofonu je umístěna elektronka s označením ...