Now showing items 1-3 of 3

 • Možnosti rozšíření schopností ECCAIRS na národní úrovni 

  Durchan, Vladimír
  Diplomová práce je zaměřena na vytvoření návrhu modifikace podávání povinných i dobrovolných hlášení o události na národní úrovni. V první části práce je popsán databázový systém ECCAIRS a také legislativa, která se týká ...
 • Naplnění požadavků systému hlášení událostí v civilním letectví ČR 

  Zubko, Vadym
  Tato diplomová práce popisuje proces hlášení událostí v České republice. První část je zaměřena na popis současného procesu hlášení a požadavků. Druhá část popisuje možnosti vylepšení procesu hlášení pro organizace.
 • Návrh využití nástroje ECCAIRS 5 Taxonomy Design Tools 

  Mašková, Šárka
  Diplomová práce je zaměřena na popis možností modifikace systému ECCAIRS pomocí sady nástrojů Taxonomy Design Tools a vytvoření návrhu využití této sady pro zjednodušení práce se systémem ECCAIRS na národní úrovni. Teoretická ...