Now showing items 1-4 of 4

 • Analýza dlouhodobých elektrokardiografických záznamů 

  Vojtíšek, Jiří
  Tato práce se zabývá analýzou dlouhodobého záznamu EKG pomocí zobrazení variability srdečního rytmu. Práce také popisuje anatomii a elektrofyziologii srdce a vzniku průběh EKG křivky. K získání výkonového spektra, kterým ...
 • Analýza EKG signálů 

  Heczko, Marian
  Tématem diplomové práce je analýza EKG signálu s využitím vlnkové transformace. V úvodních kapitolách je stručně popsána anatomie srdce, vznik a šíření potenciálů, které jsou evokovány činností myokardu. Následuje přehled ...
 • Hodnocení vlivu protinádorové léčby na elektrickou aktivitu srdce v experimentální telemetrické studii 

  Beňková, Daniela
  Diplomová práce se věnuje analýze experimentálních telemetrických záznamů EKG se záměrem stanovit dlouhodobý vliv protinádorového léčiva sunitinibu na elektrickou aktivitu srdce. Pro experimentální studii, provedenou na ...
 • Software pro ruční rozměření signálů EKG 

  Jež, Radek
  Tato práce se zabývá hodnocením EKG ve smyslu klasifikace rytmu a analýzy HRV. V teoretické části práce jsou popsány základy fyziologie srdce a jeho obvyklé patologie, základy elektrokardiografie, hodnocení EKG a standardy ...