Now showing items 1-1 of 1

  • Automatické rozměření signálů EKG 

    Zimolka, Jakub
    Tato práce popisuje vybrané metody detekce QRS a rozměření EKG. V teoretické části je stručně popsána elektrokardiografie, metody rozměření QRS komplexů a obsahuje také stručnou teorii vlnkové transformace. Podrobně je ...