Now showing items 1-7 of 7

 • Bezdrátové OBDII-Bluetooth rozhraní 

  Bezdíček, Jan
  Cílem práce bylo navrhnout OBDII rozhraní komunikující s počítačem pomocí technologie Bluetooth. Vyrobené zařízení umožňuje bezdrátově diagnostikovat vozidla vybavená konektorem OBDII využívající libovolný, ze všech pěti ...
 • Data logging vozu Formula Student 

  Novotný, Libor
  Tato bakalářská práce se zabývá popisem principu senzorů použitých na monopostu Formule student. Dále je popsána řídící jednotka a její přídavné moduly, nastíněno zlepšení monopostu v oblasti elektroniky a implementace ...
 • Elektronický regulátor rychlosti vozidla 

  Šimbera, Michal
  Práce se zabývá návrhem, realizací a ověřením funkce řídicí jednotky pasivního tempomatu. Nejdříve jsou identifikovány potřebné vstupy, výstupy a regulátor řídicí jednotky. Dále je rozebrán návrh elektroniky, volba procesoru, ...
 • Implementace "Start&Stop" systému do osobního vozidla se vznětovým motorem 

  Fajkus, Martin
  Tato práce pojednává o implementaci „Start&Stop“ systému u osobních vozidel se vznětovými motory. Vytváří přehled úprav a změn nutných k zařazení systému, dále posuzuje vliv systému na jízdu vozidla, jak z hlediska komfortu ...
 • Inovace systému pro automatizované integrační testy elektronických jednotek vozidel 

  Kyloušek, Josef
  Tato diplomová práce se zabývá problematikou softwarových nástrojů pro automatizované integrační testy elektronických jednotek vozidel. Konkrétně je zaměřena na nástroj TestAut 2, který je vyvíjen společností e4t a využíván ...
 • Jednopákové systémy ovládání pístové pohonné jednotky 

  Gröger, Roman
  Tato bakalářská práce popisuje práci letadlových pístových pohonných jednotek a jednopákové systémy jejich ovládání. V první části jsou popsány charakteristiky pístových motorů a jejich regulační veličiny. Druhá část ...
 • Matematický model řídicí jednotky CR 

  Kučera, Vlastimil
  Řízení spalovacího motoru je jedna z nejklíčovějších disciplín při jeho aplikaci a má přímý vliv na jeho výsledné charakteristiky. Diplomová práce ukazuje přípravu zkušebního motoru i jeho instalaci na zkušební stanoviště. ...