Now showing items 1-4 of 4

 • Databáze impulsových odezev akustických prostorů s parametrizací mnohonásobných odrazů 

  Šiška, Jakub
  Obsahom teoretickej časti tejto bakalárskej práce je popis impulznej odozvy, echogramu, rozbor rôznych metód pre meranie impulzných odoziev a ich porovnanie. Ďalej sú opísané objektívne parametre akustiky priestoru, analýza ...
 • Detekce spánkové apnoe z polysomnografických dat 

  Vecheta, Miroslav
  Tato práce se zabývá detekcí spánkové apnoe pomocí polysomnografických dat a snahou o možné nalezení alternativní a jednodušší metody této detekce. Práce se skládá ze tří částí. První část je důležitá pro seznámení se s ...
 • Odhad dechové frekvence z elektrokardiogramu a fotopletysmogramu 

  Janáková, Jaroslava
  Diplomová práce se zaobírá problematikou zisku dechové křivky ze signálů EKG a PPG, které jsou nejen v klinické praxi hojně využívanými měřitelnými signály. Teoretická část práce nastiňuje problematiku získávání dechové ...
 • Vliv dýchání na průběh elektrokardiogramu 

  Hamerský, Jan
  Hlavním cílem práce je seznámit čtenáře s problematikou vlivu dýchání na srdeční cyklus. Práce rozebírá nutné pojmy z oblasti elektrofyziologie srdce, mechanismy ovlivňující činnost srdce, projevy dýchání na elektrokardiogram, ...