Now showing items 1-3 of 3

 • Automatická konfigurace síťových prvků Cisco akademie 

  Verner, Lukáš
  This semestral´s thesis deals with proposal and system implementation for automatic configuration of Cisco network devices. This system is called AutoConf and it is intended for distant copying configuration files from ...
 • Automatická konfigurace síťových prvků Cisco akademie 

  Verner, Lukáš
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem a implementací systému pro automatickou konfiguraci síťových zařízení Cisco. Systém se jmenuje AutoConf a je určen pro vzdálené kopírování konfiguračních souborů z eagle-serveru na ...
 • Studium huminových a fulvinových kyselin excitačně emisní metodou 

  Enev, Vojtěch
  Bakalářská práce byla zaměřena na měření fluorescence metodou EEM a na nalezení hlavních fluoroforů půdních vzorků huminových a fulvinových kyselin. Výsledky pozice hlavního píku fulvokyseliny izolované z půdy typu Kambizem ...