Now showing items 1-11 of 11

 • ANALÝZA TUHOSTI PŘEDNÍ ČÁSTI VOZIDEL 

  Coufal, Tomáš
  Práce se zabývá analýzou tuhosti přední části moderních vozidel se zaměřením pro využití v oboru Soudního inženýrství při analýze dopravních nehod. Při analýze dopravní nehody se mimo jiné řeší vlastní střet vozidel, jehož ...
 • Komparácia právnej úpravy hodnotenia znaleckého posudku nevyžiadaného súdom v rámci občianskeho súdneho konania v Slovenskej republike a v Českej republike 

  Strapáč, Peter (Akademické nakladatelství CERM, 2014-12)
  Článok sa zaoberá problematikou hodnotenia znaleckého posudku nevyžiadaného súdom a predloženého účastníkmi konania ako dôkazu v rámci občianskeho súdneho konania, pričom v článku autor komparuje právnu úpravu obsiahnutú ...
 • Kompatibilita vozidel při čelním střetu 

  Vašíček, Jiří
  Práce jako celek pojednává o kompatibilitě vozidel při čelním střetu. V první části je rozebrána kompatibilita z různých úhlů pohledu. Jsou zde uvedeny fyzikální procesy používané při mechanice čelního nárazu. Druhá část ...
 • Návrh rekuperačního ohříváku spaliny-vzduch 

  Procházka, Tomáš
  Bakalářská práce je zaměřena na tepelně-hydraulický výpočet rekuperačního ohříváku spaliny-vzduch. Konstrukčně se jedná o výměník se svazkem trubek v plášti. Práce je rozdělena na dvě části. První část seznamuje s nejčastějšími ...
 • Poměry rozsahu deformací jako kritérium fingovaných nehod 

  Šachl, Jindřich Jan; Šachl, Jindřich; Frydrýn, Michal (Vysoké učení technické v Brně, Ústav soudního inženýrství, 2014-01)
  Ratio of EES values on vehicles after accident is usually put into context of their masses. The EES ratio can be expressed by the conversion of EES values among particular vehicles. This commonly used equation is not valid ...
 • Poměry rozsahu deformací jako kritérium fingovaných nehod 

  Šachl, Jindřich Jan; Šachl, Jindřich; Frydrýn, Michal (Akademické nakladatelství CERM, 2018-02)
  Poměr hodnot EES na vozidlech, jež se střetla, se obvykle dává do souvislosti s jejich hmotnostmi a vyjadřuje se vztahem pro přepočet hodnot EES mezi jednotlivými vozidly. Běžně používaný vztah ale neplatí obecně, je založen ...
 • Porovnání výpočtu EES dle lineární a reálné deformační charakteristiky 

  Coufal, Tomáš (Vysoké učení technické v Brně, Ústav soudního inženýrství, 2013-01)
  Článek poukazuje na odlišnosti mezi výpočtem EES dle lineární a dle reálné deformační charakteristiky. Reálná deformační charakteristika je získána vyhodnocením a zpracováním dat z čelní nárazové zkoušky. Porovnán je výpočet ...
 • Prezentace výsledků z čelní nárazové zkoušky s malým překrytím 

  Coufal, Tomáš; Semela, Marek (Vysoké učení technické v Brně, Ústav soudního inženýrství, 2015-01)
  This article presents an executed frontal small overlap crash test of two vehicles moving at a speed of approximately 43 km/h with the emphasis on the resulting crash parameters for application in traffic accident analyses. ...
 • Srovnání vybraných silničních nehod se stávajícími nárazovými zkouškami 

  Rybková, Tereza
  Tato diplomová práce představuje přehled základních sil působící na vozidlo, základní metody analýzy nehodových dějů a sběr dat použitých při analýze nehod, přehled základních biomechanických kritérií a limitů používaných ...
 • Stanovení EES u atypického vozidla 

  Coufal, Tomáš (Akademické nakladatelství CERM, 2018-06)
  Článek pojednává o možnostech stanovení energetické ekvivalentní rychlosti EES (Energy Equivalent Speed) u atypických vozidel, u nichž nelze parametr EES získat s pomocí běžně dostupných metod, užívaných ve znalecké praxi ...
 • Zkouška střetu vlaku s autobusem 

  Zębala, Jakub; Ciępka, Piotr (Vysoké učení technické v Brně, Ústav soudního inženýrství, 2013-01)
  V pojednání jsou prezentovány výsledky zkoušky střetu železniční soupravy tvořené motorovou lokomotivou SM 42-611 se sněhovým pluhem typu 411S s autobusem Jelcz M11. Prezentované výsledky zahrnují: střetovou rychlost ...