Now showing items 1-2 of 2

  • Konstrukční optimalizace elektro-hydrostatického válce pro letadla v kategorii všeobecného letectví 

    Kraus, Jan
    Současným trendem ve stavbě letadel i jejich silových soustav je využití pouze jednoho primárního zdroje energie. Navrhují se silové elektro - mechanické soustavy pro ovládání pohyblivých konstrukčních částí letounů. Na ...
  • Letecké aktuátory 

    Jetela, Václav
    Bakalářská práce s názvem „Letecké aktuátory“ se v první části zabývá uceleným přehledem hydraulicky a elektricky poháněných aktuátorů používaných v letectví. Druhá část práce je věnována přehledu leteckých hydraulických ...