Now showing items 1-2 of 2

  • Instalační sběrnice v inteligentních budovách 

    Kozák, Jiří
    Tato bakalářská práce se zabývá instalačními sběrnicemi používanými v inteligentních budovách. V textu je uvedeno rozdělení instalačních sběrnic podle různých kritérií a stručný přehled některých používaných sběrnic, včetně ...
  • Klasická versus inteligentní elektroinstalace 

    Haluza, Miroslav
    Tato práce se zabývá vývojem a historií inteligentní elektroinstalace jak v ČR tak i ve světě. V úvodních kapitolách je rozebrána problematika systémových elektroinstalací, rozdíl mezi klasickou a inteligentní elektroinstalací ...