Now showing items 1-11 of 11

 • Aflatoxiny v potravinách a jejich vliv na DNA a buněčné linie 

  Šislerová, Lucie
  Aflatoxiny představují kvůli jejich vysoké toxicitě a karcinogenitě velké nebezpečí, kterému se v běžném životě snadno nevyhneme. Intoxikace aflatoxiny způsobuje velkou řadu onemocnění od těch lehčích až po nekrózu orgánů ...
 • Fluorescenční třípásmový reader 

  Škrabalová, Denisa
  Tato bakalářská práce pojednává o problematice testování a návrhu laboratorního optického přístroje nazývaného třípásmový fluorescenční reader, jenž je určený pro fluorofory Alexa Fluor 488, Alexa Fluor 555 a Alexa Fluor ...
 • Metody stanovení hyaluronanu 

  Černá, Lucie
  Tato diplomová práce se zabývá souhrnem jednotlivých analytických metod pro stanovení koncentrace hyaluronanu, především ve vodných roztocích. U vybraných metod byla na školním pracovišti porovnávána jejich funkčnost. ...
 • Příprava myších monoklonálních protilátek proti cyklin-dependentní kináze 13 

  Šupák, Marek
  Cieľom mojej diplomovej práce bola príprava monoklonálnej protilátky proti cyklin-dependetnej kináze 13 (CDK13). V teoretickej práci som sa zameral na väzbu antigén – protilátka, ktorá je podstatná práve pri využití ...
 • Sérologická diagnostika borelióz 

  Sližová, Ivana
  Cílem diplomové práce bylo srovnání výsledků sérologických metod pro diagnostiku borelióz prováděných rutinně v laboratořích Spadia Lab (ELISA, imunobloty) v kontextu s doporučeními, kdy a jak je indikovat a interpretovat ...
 • Sharka: The Past, The Present and The Future 

  Sochor, Jiří; Babula, Petr; Adam, Vojtěch; Krška, Boris; Kizek, René (MDPI, 2012-11-01)
  Members the Potyviridae family belong to a group of plant viruses that are causing devastating plant diseases with a significant impact on agronomy and economics. Plum pox virus (PPV), as a causative agent of sharka disease, ...
 • Sledování změn obsahu proteinů lepku v průběhu technologie výroby piva 

  Porubiaková, Otília
  Cieľom práce bolo sledovanie zmien v obsahu lepkových bielkovín v biotechnologickom procese výroby piva. Analyzované vzorky boli odoberané pri výrobnom procese pšeničného a jačmenného piva pomocou metódy elektroforézy ...
 • Stanovení obsahu vybraných mykotoxinů v krmivech 

  Zelníčková, Lenka
  Tato diplomová práce je věnována aktuální problematice monitoringu vybraných mykotoxinů v krmivech v ČR. Cílem teoretické práce bylo zpracovat literární rešerši z dostupných knižních, elektronických i časopiseckých pramenů, ...
 • Využití mobilního telefonu k analýze tekutých vzorků 

  Křístek, Tomáš
  Technologický rozvoj, všeobecná dostupnost a rozšířenost mobilních telefonů umožnily v nedávných letech podniknout řadu kroků, vedoucích k začlenění mobilních telefonů do analytických metod biomedicíny, rozvoji telemedicíny ...
 • Využití mobilního telefonu k analýze tekutých vzorků 

  Křístek, Tomáš
  Technologický rozvoj, všeobecná dostupnost a rozšířenost mobilních telefonů umožnily v nedávných letech podniknout řadu kroků, vedoucích k začlenění mobilních telefonů do analytických metod biomedicíny, rozvoji telemedicíny ...
 • Způsoby stanovení a léčení celiakie 

  Valkus, Martin
  Tato diplomová práce se zabývá způsoby stanovení a léčbou celiakie. Teoretická část zahrnuje základní seznámení s celiakií, její historií, prevalencí, etiopatogenezí a imunopatogenezí. Rozebírá možnosti diagnostiky. Dále ...