Now showing items 1-7 of 7

 • Algoritmy odhadu stavových veličin elektrických pohonů 

  Herman, Ivo
  Práce se zabývá metodami odhadu stavů pro střídavé motory a podmínkami odhadu těchto stavů. Odvozeny byly podmínky pozorovatelnosti pro synchronní motor a dále pro odhad momentu setrvačnosti a momentu zátěže pro oba typy ...
 • Dolovací modul systému pro získávání znalostí z dat FIT-Miner 

  Zapletal, Petr
  Tato diplomová práce rozebírá rozšíření systému pro získávání znalostí z databází FIT-Miner. V první části práce je probrán proces dolování dat, problematika smíšených modelů a systém FIT-Miner. Druhá část popisuje návrh, ...
 • Klasifikace testovacích manévrů z letových dat 

  Funiak, Martin
  Zapisovač letových údajů je zařízení určené pro zaznamenávání letových dat z různých senzorů v letadlech. Analýza letových údajů hraje důležitou roli ve vývoji a testování avioniky. Testování a hodnocení charakteristik ...
 • Mřížky obsazenosti pracovního prostoru robota 

  Herman, Ivo
  Tato práce se zabývá teoretickou analýzou a praktickým porovnáním různých modelů sensoru pro mřížky obsazenosti pracovního prostoru robota. Nejprve byl teoreticky odvozen vzorec pro jednrozměrný sensor, který byl později ...
 • A New Method For Increasing the Accuracy of EM-based Channel Estimation 

  Sadough, S. M. S.; Modarresi, M. (Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2011-12)
  It was recently shown that the detection performance can be significantly improved if the statistics of channel estimation errors are available and properly used at the receiver. Although in pilot-only channel estimation ...
 • Performance Enhancement of Wi-Fi Fingerprinting-Based IPS by Accurate Parameter Estimation of Censored and Dropped Data 

  Vu, T. K.; Hoang, M. K.; Le, H. L. (Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2019-12)
  In complex indoor environments, the censoring, dropping, and multi-component problems may present in the observable data. This is due to the attenuation of signals, the unexpected operation of equipments, and the changing ...
 • Statistická analýza výběrů ze zobecněného exponenciálního rozdělení 

  Votavová, Helena
  Diplomová práce se zabývá zobecněným exponenciálním rozdělením jako alternativou k Weibullovu a log-normálnímu rozdělení. Jsou popsány základní charakteristiky tohoto rozdělení a metody odhadu parametrů. Samostatná kapitola ...