Now showing items 1-5 of 5

 • Automatické obchodování měnových párů pomocí technické analýzy 

  Padyšák, Jan
  Cílem této práce je vytvořit automatický obchodní systém pro obchodování měnových párů s využitím technických indikátorů a technické analýzy. Vzniklý systém je testován a optimalizován na historických cenových datech. ...
 • Letecké aktuátory 

  Jetela, Václav
  Bakalářská práce s názvem „Letecké aktuátory“ se v první části zabývá uceleným přehledem hydraulicky a elektricky poháněných aktuátorů používaných v letectví. Druhá část práce je věnována přehledu leteckých hydraulických ...
 • Návrh automatického obchodního systému pro obchodování na forexu 

  Poláchová, Zuzana
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem automatického obchodního systému pro obchodování na měnovém trhu. Na základě technických indikátorů je v jazyce MQL4 vytvořen obchodní systém pro platformu MetaTrader 4. Součástí práce ...
 • Návrh automatizovaného obchodného systému na bázi trendových ukazateľov a oscilátorov 

  Kucbel, Jozef
  Diplomová práca sa zaoberá návrhom a optimalizáciou obchodnej stratégie na menových trhoch za účelom maximalizácie zisku a to na menovom páre EURUSD. Stratégia je založená na štandardných technických indikátoroch a testovaná ...
 • Technologie přípravy aprotických gelových polymerních elektrolytů na bázi PMMA 

  Kratochvíl, Martin
  Předkládaná práce se zabývá přípravou a měřením elektrické vodivosti gelových elektrolytů, s obsahem lithných a sodných iontů, připravených různou technologií přípravy. V teoretické části se obecně věnuji druhům gelových ...