Now showing items 1-10 of 10

 • Digitální obrazová steganografie 

  Kolarčík, Tomáš
  Tato bakalářská práce se zabývá digitální obrazovou steganografií a implementací některých dostupných metod. V rámci této práce je popsána steganografie na obecné úrovni, její historie i současná podoba. Dále je uvedena ...
 • Digitální obrazová steganografie 

  Mazánek, Antonín
  Tato bakalářská práce seznamuje s vědní disciplínou steganografie. Uvádí její dávnou i podstatně bližší historii, zmiňuje její současné využití a nastiňuje možné směry, kterými by se mohla steganografie v budoucnu vydat. ...
 • Frekvenční analýza EEG signálu pro detekci bdělosti mozku 

  Pohludka, Aleš
  Práce je zaměřena na základy elektroencefalografie, způsob měření elektroencefalogra- fických signálů, jejich zpracování a především interpretací signálu ve frekvenční a časově- frekvenční oblasti za účelem detekce mentální ...
 • Odhad dechové frekvence z elektrokardiogramu a fotopletysmogramu 

  Janáková, Jaroslava
  Diplomová práce se zaobírá problematikou zisku dechové křivky ze signálů EKG a PPG, které jsou nejen v klinické praxi hojně využívanými měřitelnými signály. Teoretická část práce nastiňuje problematiku získávání dechové ...
 • Odstranění trendu ze signálu variability srdečního rytmu pomocí metody empirického rozkladu EMD 

  Foltová, Anežka
  Analýza HRV je významným ukazatelem pro patofyziologická vyšetření. Při analýze se využívají detekce vlny R z průběhu EKG. Intervaly R-R mohou být následně analyzovány různými metodami. Při spektrální analýze je častým ...
 • Odstraňovaní kolísání izolinie v EKG pomocí empirické modální dekompozice 

  Procházka, Petr
  V diplomové práci jsou popsány realizace vybraných lineárních filtrů pro odstranění kolísání izolinie. Tyto filtrace jsou aplikovány na uměle signály EKG z databáze CSE s navázaným kolísáním izolinie. Tyto metody jsou ...
 • Potlačení driftu signálu EKG s využitím empirického rozkladu 

  Šlancar, Matěj
  Cílem této práce je seznámit se s principem metody empirického rozkladu (EMD) signálu a možnostmi jejího využití pro filtraci kolísání izoelektrické linie EKG signálů. Práce popisuje hlavní komponenty EKG signálu, dále ...
 • Statistical Multirate High-Resolution Signal Reconstruction Using the EMD-IT Based Denoising Approach 

  Kizilkaya, A.; Ukte, A.; Elbi, M. D. (Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2015-04)
  The reconstruction problem of a high-resolution (HR) signal from a set of its noise-corrupted low-resolution (LR) versions is considered. As a part of this problem, a hybrid method that consists of four operation units is ...
 • Využitie slepej filtrácie obrazu pre snímky z TEM mikroskopov 

  Nováková, Kateřina
  Předložená práce se zabývá problematikou slepé filtrace obrazů z transmisního elektronového mikroskopu. V úvodu práce je uveden popis transmisního elektronového mikroskopu. Navazující část popisuje mechanismy interakce ...
 • Využití EEG ve vyhodnocování emocionálních stavů člověka 

  Strakoš, Libor
  Diplomová práce se zabývá možnostmi zpracování EEG a klasifikací emocí do tříd v rámci emočního dvoudimenzionálního prostoru. První část tvoří literární rešerše na téma využití záznamu EEG pro zachycení emoční odezvy člověka ...