Now showing items 1-6 of 6

 • Estimation of EMI Filter Performance for the \"Worst Case\" System 

  Drinovsky, J.; Svacina, J. (Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2006-12)
  This paper deals with the performance problem of the EMC filters. The core of this problem in EMC filter is the uncertainty of impedances that are connected to the input and output of a filter. In addition, an estimation ...
 • Insertion Loss Estimation of EMI Filters in Unmatched Input/Output Impedance System 

  Drinovsky, J.; Kejik, Z.; Ruzek, V.; Zachar, J.; Svacina, J. (Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2011-04)
  One of the problems in the design of powerline EMI filters is the uncertainty and ambiguity of their source/load impedances which results in breach of expected filter parameters in a real installation. The paper presents ...
 • Modely odrušovacích filtrů 

  Kejík, Zdeněk
  Cílem úvodu práce je vysvětlení základních pojmů odrušovacích filtrů a uvedení problémů, které se při návrhu a měření vlastností odrušovacích filtrů vyskytují. Jde hlavně o problém neurčitosti impedancí na vstupu a výstupu ...
 • Optimalizace modelu odrušovacího filtru 

  Surovec, Vojtěch
  V úvodní části práce jsem teoreticky rozebral současný stav měření vložného útlumu odrušovacího filtru a popsal jednotlivé metody měření. Dále jsem se zabýval globálními optimalizačními metodami a některé z nich teoreticky ...
 • Potential Worst-case System for Testing EMI Filters Tested on Simple Filter Models 

  Drinovsky, J.; Svacina, J.; Raida, Zbyněk (Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2008-09)
  This paper deals with the approximate worst-case test method for testing the insertion loss of the EMI filters. The systems with 0.1 Ω and 100 Ω impedances are usually used for this testing. These systems are required by ...
 • Simple Models of EMI Filters for Low Frequency Range 

  Drinovsky, J.; Svacina, J.; Raida, Zbyněk (Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2008-09)
  This paper deals with mathematical simulations of EMI filters’ performance. These filters are commonly used for the suppressing of electromagnetic interference which penetrates through the power supply networks. The ...