Now showing items 1-10 of 10

 • Electrooculography in Marketing 

  Fajmon, František (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2016)
  This article delas EOG analysis for marketing studies. Evaluation is performed using three methods. Data was recorded from 10 respondents. Proposed algorithm is realized in Matlab workspace.
 • Filtrace signálů EEG 

  Pohludka, Aleš
  Práce je zaměřena na základy elektroencefalografie, způsob měření elektroencefalografických signálů, jejich zpracování a především filtrace. Je popsáno základní mezinárodní zapojení pro standardizované měření EEG signálů ...
 • Hodnocení únavy pomocí elektrookulografie 

  Němcová, Andrea
  Diplomová práce se zabývá hodnocením únavy pomocí elektrookulografie (EOG). Teoretická část pojednává o samotné elektrookulografii, únavě i metodách, pomocí kterých se dá únava z EOG detekovat. Praktická část obsahuje návrh ...
 • Klasifikace spánkových fází z polysomnografických záznamů 

  Martinková, Tereza
  Bakalářská práce se v teoretické části zabývá popisem polysomnografie, elektroencefalografie, elektrookulografie a elektromyografie. Práce také rozebírá problematiku jednotlivých spánkových fází. Následuje teoretický popis ...
 • Kognitivní evokované potenciály a fixace očí při vizuální emoční stimulaci 

  Mičánková, Veronika
  Cílem této diplomové práce je najít a popsat souvislost mezi fixací očí v emočně zabarveném stimulu, kterým je obrázek či video, a EEG signálu. K tomuto studiu je třeba vyvinout softwarové nástroje v prostředí Matlab k ...
 • Měření biosignálů systémem Biopac 

  Rageh, Akram
  V práci je popsáno měření elektroencefalografie, elektromyografie, elektrookulografie a elektroencefalografie pomocí systému Biopac. Detailněji je v práci popsán stručný přehled elektrokardiografického vyšetření (EKG) s ...
 • Poziční systém počítačového interface řízený elektookulogramem 

  Lutz, Jan
  Tato práce se zabývá fyziologií oka a dvěma specifickými signály, které můžeme na lidském oku měřit. Jedná se o elektromyogram a elektrookulogram. Čtenáři jsou zde popsány svaly podílející se na pohybu zrakového aparátu, ...
 • Preliminary Results of Ocular Artefacts Identification in EEC Series by Neural Network 

  Kofronova, M. (Společnost pro radioelektronické inženýrství, 1996-06)
  The human electroencephalogram (EEG), is record of the electrical activity of the brain and contains useful diagnostic information on a variety of neurological disorders. Normal EEG signal are usually registered from ...
 • Snímání pohybu očí pomocí zařízení BIOPAC a eyetrackeru Pupil 

  Vančurová, Johana
  Tato bakalářská práce se zabývá stanovením vizuální reakční doby řidiče pomocí snímání pohybů očí. Pohyby očí byly snímány pomocí zařízení Biopac a eyetrackeru Pupil. Hlavním cílem bakalářské práce je srovnat výsledky ...
 • Zpracování EOG signálu pomocí platformy Arduino 

  Typovský, Viktor
  Tato bakalářská práce se zabývá snímáním a zpracováním EOG signálu. Zpracováním se rozumí zobrazení signálu EOG a detekce pohybu očí. V teoretické části je nejprve popsán se vznik a vlastnosti EOG signálu. Dále jsou popsány ...