Now showing items 1-17 of 17

 • Návrh a vývoj mobilní aplikace ve firemním prostředí 

  Brodňanský, Erik
  Bakalárska práca sa zameriava na návrh multiplatformovej mobilnej aplikácie pre konkrétnu spoločnosť. Okrem samostatnej aplikácie sa zaoberá návrhom databázy a užívateľského rozhrania. Obsahuje taktiež analýzu firemného ...
 • Návrh dílčí části informačního systému 

  Kubáni, Tomáš
  Bakalárska práca sa zaoberá návrhom informačného systému malého podniku. Cieľom je analýza súčasného stavu podniku a jeho informačného systému. Na základe analýzy sú odhalené slabé miesta súčasného systému, podchytené ...
 • Návrh dílčí části informačního systému 

  Ryll, Tomáš
  Tato bakalářská práce se zaměřuje na návrh změn dílčí části informačního systému firmy. Na základě analýzy současného stavu informačního systému ve firmě a požadavků na funkčnost bude proveden návrh možných změn a úprav v ...
 • Návrh informačního systému 

  Plaček, Marek
  Diplomová práce se zabývá návrhem informačního systému pro oddělení dopravní zdravotní služby, které je součástí nemocnice. Práce popisuje teoretické poznatky potřebné pro analýzu a vlastní návrh, dále se věnuje analýze ...
 • Optimalizace logistických procesů ve vybrané společnosti 

  Pecina, Miroslav
  Tato práce řeší logistické problém ve společnosti Mountfield a.s. Tyto problémy mají za následek pozdního dodání zboží k zákazníkovi, což vede k jeho negativnímu postoji vůči společnosti. Současný problém s pozdním dodáním ...
 • Posouzení informačního systému a návrh změn 

  Hynek, Miroslav
  Cílem bakalářské práce je analýza současného stavu informačního systému a návrh změn. V první kapitole bakalářské práce si objasníme základní teoretická východiska, dozvíme se důležité informace ohledně problematiky ...
 • Posouzení informačního systému firmy a návrh změn 

  Hraško, Branislav
  Bakalárska práca sa zameriava na analýzu a návrhy zmien informačného systému používaného Základnou umeleckou školou v Považskej Bystrici. Prvá časť obsahuje teoretické východiská danej problematiky. Jadro práce je zamerané ...
 • Posouzení informačního systému firmy a návrh změn 

  Ondráček, Michal
  Diplomová práce popisuje analýzu a návrh změn informačního systému obce Hrušovany u Brna. Analýza informačního systému byla provedena hlavně pomocí metody HOS8. Na základě provedené analýzy byly navrţeny změny, a to zejména ...
 • Posouzení informačního systému firmy a návrh změn 

  Ondráček, Michal
  Tato bakalářská práce se zabývá informačním systémem společnosti Alumistr SE. V první části jsou uvedena teoretická východiska, z kterých jsem vycházel. Druhá část se věnuje analýze a hodnocení současného stavu informačního ...
 • Posouzení informačního systému firmy a návrh změn 

  Hvězda, Ondřej
  Bakalářská práce se zabývá analýzou a návrhem změn informačního systému ve formě konceptuálního návrhu aplikace ve firmě Bosch Diesel s.r.o., která pomůže s uchováváním, sumarizováním a prací s potřebnými daty. Hlavním ...
 • Posouzení informačního systému firmy a návrh změn 

  Marfiak, Andrej
  Táto diplomová práca je zameraná na posúdenie informačného systému firmy Decon s.r.o. K tomu budú využité vhodné analýzy, pomocou ktorých bude súčasný informačný systém zanalyzovaný. Na základe výsledkov z týchto analýz ...
 • Posouzení informačního systému firmy a návrh změn 

  Klička, Václav
  Obsahem této bakalářské práce je analýza současného stavu informačního systému pro organizaci Střední škola zemědělská a veterinární Lanškroun a návrh změn v podobě konceptu nového informačního systému. Tento informační ...
 • Posouzení informačního systému firmy a návrh změn 

  Černá, Natálie
  Bakalářská práce se zabývá posouzením informačního systému společnosti Flatio, s.r.o. a návrhem jeho změn pro zlepšení současného stavu. Na základě teoretických východisek je v praktické části provedena analýza současného ...
 • Posouzení informačního systému firmy a návrh změn 

  Barlíková, Barbora
  Bakalárska práca sa zaoberá posúdením informačného systému Základnej školy Komenského 6 so sídlom v Starej Ľubovni, ako aj navrhnutím zmien, ktoré by mohli viesť k zlepšeniu efektívnosti a bezpečnosti tohto informačného ...
 • Výběr a implementace informačního systému 

  Mrkvičková, Pavlína
  Diplomová práce se zabývá výběrem a implementací nového informačního systému pro správu zakázek do společnosti. Teoretické poznatky, postupy a metody slouží jako podklad pro vypracování praktické části. Analytická část se ...
 • Výběr informačního systému 

  Komár, Michael
  Bakalářské práce se zabývá výběrem informačního systému pro konkrétní firmu. Práce obsahuje vyhodnocené podnikové procesy a bylo provedeno jejich posouzení . Dále jsou vyhodnoceny další kritéria, na které firma klade důraz ...
 • Zlepšování B2B procesu objednávání 

  Maršíková, Anna
  Diplomová práce se zaměřuje na zlepšování procesu objednávání zboží přes velkoobchodní systém v malém podniku zabývajícím se importem domácích potřeb a dárkových předmětů z asijských zemí. Práce je rozdělena do tří částí. ...