Now showing items 1-2 of 2

  • Demonstrační aplikace Symbian S60 

    Hlobil, Marek
    Tato bakalářská práce se zabývá operačním systémem Symbian S60 pro mobilní telefony. Je zde popsána struktura operačního systému Symbian a rozebrány jsou jeho stěžejní části. Hlavním cílem práce je demonstrace možností ...
  • Implementace detektoru klíčových slov do mobilního telefonu (Symbian 60) 

    Cipr, Tomáš
    Detektor klíčových slov je jednou z aplikací automatického rozpoznávání řeči. Úkolem detektoru je určit, ve kterých místech souvislého toku řeči se vyskytují slova ze zadaného seznamu. Detektor klíčových slov najde řadu ...