Now showing items 1-7 of 7

 • Activation Process of ONU in EPON/GPON/XG-PON/NG-PON2 Networks 

  Horváth, Tomáš; Münster, Petr; Oujezský, Václav; Vojtěch, Josef (MDPI, 2018-10-16)
  This article presents a numerical implementation of the activation process for gigabit and 10 gigabit next generation and Ethernet passive optical networks. The specifications are completely different because GPON, XG-PON, ...
 • Návrh a simulace optické přístupové sítě typu PON 

  Mikauš, Jiří
  Cílem diplomové práce bylo demonstrovat zvolenou PON sít v simulačním nástroji OPNET Modeler. Práce se věnuje pasivním optickým sítím. Zejména pak řešením, která jsou založená na přenosu Ethernet rámců. V teoretické části ...
 • Návrh nových laboratorních úloh s gigabitovou pasivní optickou sítí 

  Chlápek, Jan
  Diplomová práce je zaměřena na návrh laboratorních úloh na problematiku gigabitových pasivních optických sítí (PON). V teoretickém rozboru je prostor věnován seznámením s obecnou problematikou PON, a dále s rozborem ...
 • Návrh optické přístupové sítě FTTx 

  Münster, Petr
  Cílem této práce je nastínit problematiku návrhu optické přístupové sítě FTTx. V úvodní kapitole je pojednáno o optickém vlákně a principu přenosu. Dále již jsou rozebrány jednotlivé možnosti realizace s ohledem na místo ...
 • Simulace a měření služeb Triple Play v sítích FTTx 

  Horváth, Tomáš
  Cílem této práce bylo seznámit se s měřicími metodami pasivních optických sítí a vytvoření simulačního modelu, který odpovídá měřené sítí a porovnání jednotlivých výsledků. První kapitola se zabývá Tripley Play službami, ...
 • Simulace spojení mezi řídicí a koncovou jednotkou v pasivních optických sítích 

  Moravcová, Klára
  ABSTRAKT Cílem této práce je seznámit se se standardy pasivních optických sítí, jejich způsobem navazování spojení mezi řídící a koncovou jednotkou v síti a sestavení simulací v Matlabu. První kapitola dokumentu se zabývá ...
 • Síť FTTx 

  Hradílek, Pavel
  Cílem této diplomové práce je objasnit problematiku optických přístupových sítí a seznámit čtenáře s problematikou jejich návrhu a realizací. V úvodní kapitole jsou popsány technologie a topologie, které se nejvíce vyskytují ...