Now showing items 1-18 of 18

 • Analýza řídicích procedur v mobilních sítích čtvrté generace 

  Schaller, Lukáš
  Tématem této diplomové práce byly procedury v síti EPS týkající se činnosti mobilních terminálů. V úvodu práce byl popsán systém EPS, a to včetně kvality služeb a nosičů. Následující část je již zaměřena na řídicí procedury ...
 • Analýza řídicích procedur v mobilních sítích EPS 

  Zagumennov, Egor
  Cílem této diplomové práce je seznámení s mobilními sítěmi EPS a subsystémem IMS. Práce je zaměřena na analýzu řídicích procedur, vztažených k činnosti mezi terminálem a paketovým jádrem sítě čtvrté generace, jako je ...
 • Analýza řídicích procedur v sítích EPS-IMS 

  Šubrt, Jan
  Diplomová práce je zaměřená na řídící procedury v síti EPS a IMS. Nejprve jsou popsány jednotlivé systémy EPS a IMS. V další části práce je probrána teorie řídích procedur v síti EPS, jako jsou inspekce rádiového prostředí, ...
 • Does Book Values and Earnings Affect Equity Values of Corporate Entities in Nigeria? 

  Jeroh, Edirin (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta podnikatelská, 2016-12)
  In this study, we appraised the effect which book values and earnings would have on equity values of quoted corporate entities in Nigeria. In view of this, we obtained secondary data from the published reports of 105 firms ...
 • Implementace bezpečnostních systémů v praxi 

  Havlíček, David
  Cílem bakalářské práce je provést bezpečnostní analýzu podniku, zhodnotit současný stav, vytvořit nejvhodnější návrh řešení, provést rozpočet a seznámit investora s výsledkem, po schválení návrhu investorem bude provedena ...
 • Komplexní zabezpečení objektů 

  Michálek, Libor
  V diplomové práci se zabývám principy a metodami způsobů zabezpečení, analýzou dostupných typů zabezpečovacích systémů (EPS, EZS a CCTV) a jejich možného využití při návrhu zabezpečení objektů. V této práci rovněž popisuji ...
 • Kvalita služby v mobilných sieťach 

  Spiššák, Filip
  Diplomová práca sa zaoberá problematikou zabezpečenia kvality služby (QoS) v mobilných sieťach EPS. Stručne je popísaná základná architektúra a charakteristické vlastnosti EPS. Definovaný je koncept QoS. Následne sú popísané ...
 • Mobilní sítě 5. generace 

  Schaller, Lukáš
  Tématem této bakalářské práce byly mobilní sítě 5. generace spolu se zaměřením na jednotlivá vylepšení stávající 4. generace. V úvodu práce byl rozebrán systém 4. generace mobilních sítí EPS spolu s popisem jednotlivých ...
 • Návrh a ověření funkčnosti systému směrového řízení vozidla 

  Margetaj, Martin
  V této práci je prezentován a popsán FlexRay komunikační protokol se sběrnicí. Je představeno několik matematických modelů vozidel pro simulaci a pro vývoj řídících systémů. Dále je popsána tvorba signálové brány pro ...
 • Polyfunkční rodinný dům 

  Vdoleček, Jaroslav
  Cieľom bakalárskej práce je návrh polyfunkčného rodinného domu s prevádzkou právnickej kancelárie. Dom je navrhnutý ako murovaný z pálených tvárnic Porotherm profi. Vodorovné nosné konštrukcie sú tvorené železobetónovými ...
 • Projektová dokumentace elektro pro komerční objekt 

  Vondráček, David
  Bakalářská práce se zabývá vytvořením dokumentace elektro pro komerční objekt. Jejím cílem je seznámení se s teoretickou problematikou návrhu elektroinstalace obecně a zpracování realizačního projektu pro dřevozpracující ...
 • Projektová dokumentace elektro pro rodinný dům v rozsahu pro realizaci 

  Kořínek, Tomáš
  Cílem této práce je vypracování kompletní projektové dokumentace elektroinstalace v rodinném domě. Teoretická část definuje zásady tvorby projektové dokumentace podle příslušných zákonů, vyhlášek a norem. Praktická část ...
 • Projektová dokumentace elektro rodinného domu v rozsahu pro realizaci 

  Nedoma, Jakub
  Cílem této práce je seznámení se s problematikou návrhu projektové dokumentace elektro pro rodinný dům. Teoretická část práce shrnuje požadavky vyplývající z příslušných právních norem a pojednává o hlediscích návrhu jak ...
 • Technologie jednotné podpory multimediálních služeb v heterogenních sítích 

  Dosoudil, Petr
  Cílem práce je seznámení se systémem Evolution Packet System (EPS) a subsystémem IP Multimedia Subsystem (IMS). Jak tyto systémy spolu spolupracují a na jakých rozhraních jsou přenášena hlavní data a signalizace mezi těmito ...
 • Ubytovací zařízení 

  Šindlář, Josef
  Předmětem diplomové práce je vypracování projektu pro provádění stavby ubytovacího zařízení s podsklepením. Objekt je zasazen do blízkosti historického centra města Ostrava. Budova spadá do 4hvězdičková kategorie ubytovacích ...
 • Vliv provedení zateplení administrativní budovy v Blansku na výdaje spojené s jejím provozem 

  Kopřivová, Petra
  Tématem diplomové práce „Vliv provedení zateplení administrativní budovy v Blansku na výdaje spojené s jejím provozem“ je návrh a posouzení čtyř variant zateplení obálky budovy (EPS, EPS G, Minerální vata, Fenolická pěna). ...
 • Vliv provedení zateplení bytového domu na výdaje spojené s provozem této nemovitosti 

  Machová, Petra
  Tématem diplomové práce „Vliv provedení zateplení bytového domu na výdaje spojené s provozem této nemovitosti“ je návrh a posouzení čtyř variant zateplení obálky budovy. Diplomová práce se zabývá posouzením stávajícího ...
 • Zpracování DPS silových a datových rozvodů pro historickou a památkově chráněnou budovu 

  Nestrojil, Martin
  Tato práce se zabývá zpracováním DPS silových a datových rozvodů pro historickou a památkově chráněnou budovu. V úvodu práce jsou popsána teoretická témata, která souvisí s touto problematikou. Jedná se o požadavky na ...