Now showing items 1-15 of 15

 • Analýza aplikace vybraného účetního softwaru ve firmě 

  Kováříčková, Jana
  Bakalářská práce se zaměřuje na analýzu výběru účetního softwaru pro společnost Student-living Holding, s.r.o. V součinnosti s literárními prameny je zkoumána nabídka účetních softwarů na českém trhu a volba kritérií pro ...
 • Analýza dosahu signálu bezdrátových sítí 

  Šimek, Petr
  Tato diplomová práce se zabývá popisem návrhu a implementace systému pro výpočet pokrytí bezdrátových sítí, je implementována jako webový portál, a napsána v programovacím jazyce Java. Text práce popisuje práci s použitými ...
 • Implementace systému ERP a spolufinancování rozvoje ICT z prostředků EU v podmínkách středně velkého výrobního podniku 

  Kácel, Jakub
  Tato práce se zabývá problematikou inovace podnikového informačního systému, respektive problematikou procesu implementace informačního systému kategorie ERP (Enterprise Resource Planning) v podmínkách středně velké výrobní ...
 • Návrh informačního systému pro chráněnou dílnu 

  Jelínek, Marek
  Předmětem této práce je analýza podnikových procesů a návrh informačního systému pro podporu úklidových služeb v rámci chráněné dílny společnosti Company Servis s.r.o. Výsledek vlastní, poměrně detailně provedené analýzy ...
 • Návrh informačního systému pro řízení výroby v malé firmě 

  Ingrová, Lenka
  Cílem bakalářské práce je návrh modulů informačního systému pro podporu a řízení výroby malé firmy v oboru automatické identifikace. Práce analyzuje její požadavky a navrhuje doplňující řešení informačního systému.
 • Optimalizace objednávek a kontrola stavu kapacit zdrojů ve firmě Formex 

  Voborník, Tomáš
  Diplomová práce Optimalizace objednávek a kontrola kapacit zdrojů ve firmě Formex s.r.o. je složena ze tří částí. První část je seznámení s různými typy výrob a jejich specifikacemi, dále se věnuje plánování a řízení výroby. ...
 • Organizace a optimalizace podnikových procesů 

  Květoňová, Šárka
  Diplomová práce se zabývá teorií podnikových procesů a možnostmi jejich organizace a optimalizace. Podnikové procesy popisují toky dokumentu, financí, informací a úkolu od jednoho účastníka procesu k druhému. Jejich vhodné ...
 • Organizace technické přípravy výroby 

  Šípková, Nela
  Hlavním cílem diplomové práce bylo zhodnotit stávající činnosti v oblasti technické přípravy. Na základě získaných poznatků doporučit vhodný informační systém a navrhnout metodiku implementace do firmy. Problém je aplikován ...
 • Posouzení informačního systému firmy a návrh změn 

  Jäger, Vítězslav
  Diplomová práce řeší problematiku firemních informačních systémů, hodnotí jejich výhody, nevýhody a možná rizika plynoucí z jejich zavedení. V teoretické části jsou řešeny ERP systémy jako celek, jejich vývoj v minulosti ...
 • Posouzení informačního systému firmy a návrh změn 

  Majerová, Oldřiška
  Tato diplomová práce se zabývá posouzením informačního systému podniku a návrhem vhodných změn. Teoretická část pojednává o problematice informačních systémů a metodách posouzení efektivnosti informačních systémů. Teoretické ...
 • Posouzení informačního systému firmy a návrh změn 

  Jakúbek, Jakub
  Náplňou tejto diplomovej práce je popísanie a analyzovanie informačného systému spoločnosti, ktorá sa zaoberá spracovaním a predajom hutného materiálu . Na vyhodnotenie jednotlivých častí systému budú využité rôzne analýzy, ...
 • Posouzení IS firmy a návrh změn 

  Kácel, Jakub
  Tato práce se zabývá problematikou podnikových informačních systémů (ERP – Enterprises Resource Planning) a jejich inovací, respektive inovací informačního systému konkrétní firmy. Jejím hlavním cílem je analýza stávajícího ...
 • Posouzení stávajícího informačního systému a návrh změn 

  Ondřejíková, Zuzana
  Práce se zabývá informačním systémem zvolené firmy. Mezi hlavní cíle patří objektivní zhodnocení tohoto informačního systému a navržení možných změn. Pro zhodnocení daného IS byly použity především metody HOS8 a SWOT, na ...
 • Výběr informačního systému pro účetní firmu 

  Mitevová, Vanesa
  Tato diplomová práce se zabývá výběrem vhodného informačního systému, který by měl napomáhat k zefektivnění firemních procesů a přizpůsobení se konkurenci. Informační systém je vybíraný pro účetní kancelář ProfiAccount ...
 • Zhodnocení aplikace vybraného účetního softwaru ve firmě 

  Nesrovnalová, Anna
  Bakalářská práce je zaměřena na analýzu výběru účetního softwaru v daném podniku. S využitím dostupných zdrojů je zde popsáno, co to je účetní systém, jaká kritéria si musí management stanovit a zohlednit, aby vybral ten ...