Now showing items 1-20 of 36

 • Analýza dosahu signálu bezdrátových sítí 

  Šimek, Petr
  Tato diplomová práce se zabývá popisem návrhu a implementace systému pro výpočet pokrytí bezdrátových sítí, je implementována jako webový portál, a napsána v programovacím jazyce Java. Text práce popisuje práci s použitými ...
 • Analýza procesů ve firmě za účelem optimalizace informačního systému 

  Kuneš, Martin
  První část práce je věnována teoretickým východiskům dané problematiky, které jsou nezbytné k jejímu porozumění. Následující druhá část se zabývá analýzou a současnou situací procesů určených k optimalizaci. Další kapitola ...
 • Aplikace principů projektového managementu a jeho význam při implementaci informačního systému SAP 

  Matulová, Nadežda
  Diplomová práca sa zameriava na projekt implementácie informačného systému SAP do spoločnosti. Približuje základné problémy a metódy projektového riadenia a bližšie popisuje aplikáciu týchto poznatkov v praxi. Výstupom ...
 • Elektronická komunikace v malém podniku s využitím ICT procesů 

  Hübel, Květoslav
  Práce se zabývá možností využití informačních a komunikačních technologií (ICT) v podmínkách a s omezeními typickými pro malé firmy s cílem zvýšení konkurenceschopnosti na trhu a efektivní týmové spolupráce v rámci ...
 • ERP systém pro podporu projektového plánování a řízení procesů 

  Černý, Luboš
  Práca sa zaoberá problematikou podnikových ERP systémov a projektovým manažmentom. Cieľom je navrhnúť a implementovať ERP systém pre podporu projektového plánovania a riadenia. Účelom systému je ponúknuť jednoduché a najmä ...
 • ERP systémy - komprese SQL databáze 

  Fuxa, Lukáš
  Předmětem této bakalářské práce je návrh na kompresi SQL databáze u informačního systému v nadnárodní společnosti. Výstupem mé práce bude návrh na kompresi SQL databáze. Firma si stanovila určité požadavky, které musí být ...
 • Implementace ERP systému Money S5 podle metodiky projektového managementu 

  Macik, Martin
  Predmetom a základným cieľom mojej diplomovej práce je aplikovať vybranú metodiku projektového managementu (IPMA) pri analýze, návrhu a implementovaní ERP systému Money S5 konkrétnemu zákazníkovi. Projekt je realizovaný v ...
 • Implementace ERP systému s využitím metod projektového managementu 

  Miškaříková, Andrea
  Diplomová práce se zabývá implementací ERP systému v dané společnosti s využitím metod projektového managementu. Teoretická část se zaměřuje na nejdůležitější oblasti z projektového managementu a podstatu ERP systémů. ...
 • Implementace ERP systému ve firmě a jeho propojení s E-shopem 

  Konečný, Pavel
  Práce se zabývá analýzou stávající metodologie implementace IS a vytvořením nové efektivnější metodiky zabraňující opakování identifikovaných nedostatků. I přes různorodost jednotlivých zákazníků a jejich požadavků při ...
 • Implementace informačního systému 

  Škrabálek, Petr
  Diplomová práce se zabývá implementací informačního systému pro operativní řízení malé strojírenské firmy se zaměřením na zakázkovou výrobu. V práci je popsán současný stav řízení výroby bez podpory informačního systému. ...
 • Kritické faktory implementace ERP systému pro řízení vzdělávání pracovníků ve společnosti HELLA AUTOTECHNIK NOVA, s.r.o. 

  Bill, Štěpán
  Cílem této práce je sestavení příručky pro výběr vhodného informačního systému s podporou vzdělávání zaměstnanců. Zvolený problém jsem vyřešil pomocí analýz společnosti, aktuálních trendů v e-learningu, zhodnocením současného ...
 • Návrh dílčí části informačního systému 

  Mastná, Anna
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem propojení ERP systému a CRM systému na platformě Microsoft v rámci řešení, které má společnost Navertica, a.s. připravené pro nemocniční zařízení. V rámci práce budou zhodnoceny ...
 • Návrh informačního systému pro řízení výroby v malé firmě 

  Ingrová, Lenka
  Cílem bakalářské práce je návrh modulů informačního systému pro podporu a řízení výroby malé firmy v oboru automatické identifikace. Práce analyzuje její požadavky a navrhuje doplňující řešení informačního systému.
 • Návrh univerzálního B2B webového portálu náhradních dílů ve zvolené společnosti 

  Novák, Lukáš
  Diplomová práce se zabývá návrhem univerzálního webového portálu, který umožní propojení informačního systému zvolené firmy s libovolným informačním systémem jak dodavatelů, tak odběratelů. Webový portál obsahuje především ...
 • Návrh změn informačního systému pro řízení a plánování dopravy 

  Jelínek, Marek
  Předmětem této diplomové práce je především návrh metodiky pro plánování a řízení dopravy. Přitom vychází z reálných potřeb společnosti ČAD Blansko, a.s. Po analýze vlastní společnosti, identifikaci procesů a zachycení ...
 • Posouzení informačního systému a návrh změn 

  Fojtík, Jakub
  Tato práce se zabývá tématem informačních systémů a jeho správného výběru pro firmu. Z teoretického hlediska práce popisuje danou oblast se zaměřením na ERP systémy, situaci a trendy na tuzemském trhu. Dále uvádí přínosy ...
 • Posouzení informačního systému firmy a návrh změn 

  Spíchal, Rostislav
  Tato bakalářská práce se zabývá analýzou informačního systému v konkrétním výrobním podniku. Ukazuje druhy a možnosti informačního systému a posuzuje ho prostřednictvím dostupných metod a analýz. Teoretické poznatky poté ...
 • Posouzení informačního systému firmy a návrh změn 

  Kováč, Matej
  Bakalárska práca je zameraná na analýzu súčasného stavu informačného systému vo firme KRPA Slovakia, s. r. o.. V práci sa nachádzajú návrhy na zlepšenie, ktoré vo výsledku majú priniesť do firmy zvýšenie efektivity a ...
 • Posouzení informačního systému firmy a návrh změn 

  Kubatková, Martina
  Diplomová práce pojednává o analýze stávajícího stavu informačního systému ve společnosti Honeywell spol. s r.o. – Brno o.z. a jeho efektivnosti. Práce je zaměřená na posouzení současného stavu systému objednávání režijního ...
 • Posouzení informačního systému firmy a návrh změn 

  Šuňavcová, Nikola
  Bakalárska práca sa zameriava na posúdenie informačného systému a návrhu jeho zmien v spoločnosti sledovanitv.cz s.r.o. V mojej práci sa nachádza analýza súčasného stavu spoločnosti a následné návrhy na zlepšenie nedostatkov ...