Now showing items 1-1 of 1

  • Evoluční algoritmy 

    Haupt, Daniel
    První část práce je teoretická a zabývá se optimalizací a evolučními algoritmy, které jsou používány k řešení složitých optimalizačních problémů. Konkrétně jsou popsány algoritmy diferenciální evoluce, genetický algoritmus, ...