Now showing items 1-17 of 17

 • Analýza využitelného součinitele adheze v příčném směru při kruhových zkouškách vozidla vybaveného ESP 

  Panáček, Vladimír; Vémola, Aleš (Akademické nakladatelství CERM, 2015-12)
  Článek se zabývá zjišťováním hodnot využitelného součinitele adheze mezi pneumatikou a vozovkou v příčném směru při současném zkoumání vlivu elektronického stabilizačního systému ESP na jízdní dynamiku vozidla Škoda Octavia ...
 • Diagnostika pasivních a aktivních bezpečnostních prvků vozidel 

  Slíž, Martin
  Tato práce se zabývá rozdělením a popisem bezpečnostních prvků vozidel. Postupné uvedení do problematiky bezpečnosti posádky vozu, od jednoduchých až po velmi složité bezpečnostní systémy. První část této práce pojednává ...
 • Distribuovaný řídicí systém s dynamicky modifikovatelnými uzly 

  Křek, Radim
  Tato práce se zabývá vytvořením dynamicky modifikovatelného uzlu, který poté může spolupracovat s dalšími uzly a dohromady tak vytvořit distribuovaný řídicí systém. Jednotlivé uzly pak spolu komunikují pomocí protokolu ...
 • Dohledový a řídicí systém pro hotel realizovaný prostředky IoT 

  Hockicko, Matej
  Táto práca rieši návrh a prototypovú realizáciu dohľadového a riadiacého systému pre hotel s využitím prostriedkov IoT. K riešeniu sa dospelo s využitím mikrokontrolérov ESP, ktoré ovladajú pripojené senzory a aktuátory. ...
 • Dynamická vertikalizace 

  Ladický, Milan
  Tato bakalářská práce popisuje návrh a konstrukci snímače náklonu dynamického vertikalizátoru. Práce obsahuje popis vertikalizátoru, snímacích komponent a programovatelných desek, které slouží ke komunikaci s počítačem a ...
 • Elektronická stabilizace podvozku Formule Student 

  Bařinka, Martin
  Cílem této práce je návrh systému elektronické stabilizace podvozku ESP. Práce se zabývá rozborem kinematického modelu podvozku, dále návrhem dynamického modelu, který je využit při simulaci navržených systémů. Výsledný ...
 • Elektronické stabilizační systémy osobních automobilů 

  Musil, Jan
  V této bakalářské práci jsou popsány základní elektronické systémy stabilizace. Tyto systémy slouží především k aktivní bezpečnosti v provozu, ale také k jízdnímu pohodlí posádky. Hlavní část práce je zaměřena na systémy ...
 • ESP - bezpečná jízda 

  Kout, Milan (Vysoké učení technické v Brně, Ústav soudního inženýrství, 2012-01)
  ESP je elektronický systém zajišťující stabilitu jízdní dynamiky motorového vozidla. Je součástí komplexního programu firmy Bosch pod názvem CAPS - combined active and pasive safety.
 • Hardwarová akcelerace šifrování síťového provozu 

  Novotňák, Jiří
  Cílem této práce je navrhnout a implementovat vyskorychlostní šifrátor síťového provozus propustností 10Gb/s v jednom směru. Implementační platformou je FPGA Xilinx Virtex5vlx155t umístěné na kartě COMBOv2-LXT. Šifrování ...
 • LED display pro dopravník testbedu I4.0 

  Rázek, Stanislav
  Bakalářská práce se zabývá návrhem hardware a tvorbou a software pro maticový LED displej, který bude následně použit v projektu barman. LED displej je ovládán pomocí mikrokontroléru. Uchycen je mezi hliníkovými profily, ...
 • Návrh modulu inteligentní sítě pro 2D sběr radiačních dat 

  Lelek, Martin
  Tato práce pojednává o návrhu a realizaci nezávislého modulu pro měření intenzity a absorbované radiační dávky, pocházející z vysokonapěťových zdrojů rentgenového záření používaných v průmyslu. Práce se v první části ...
 • Snímače pro asistenční systémy řidiče 

  Ptáček, Martin
  Tato práce se zabývá analýzou používaných systémů pro stabilizaci jízdy vozidel, zejména protiblokovacím systémem ABS, protiprokluzovým systémem ASR a systémem stabilizace v zatáčkách ESP. Hlavní důraz je kladen na senzory ...
 • Stabilizační systémy osobních automobilů 

  Odehnal, Jakub
  Tato bakalářská práce popisuje základní stabilizační systémy osobních automobilů. Tyto systémy zasahují do řízení vozidla a zvyšují tak bezpečnost silničního provozu. Hlavními systémy, které tato práce popisuje, jsou ABS, ...
 • Systémy bezpečnosti provozu vozidla 

  Maňák, Radim
  Stále se zvyšující nároky na aktivní bezpečnost v automobilu a bezpečnost pasažérů si vyžadují neustálý vývoj a zdokonalování technologií. Především elektronické prvky v posledních několika letech dosáhly největšího rozmachu ...
 • Vliv ESP/ESC na chování vozidla 

  Weigel, Filip
  Práce se zabývá aktivním prvkem bezpečnosti vozidel - ESP. Systém ESP velmi významně pomáhá se stabilizací vozidla při zatáčení. Práce rozebírá modelování, princip fungování brzd, popis podřízených systémů - ABS a ASR, ...
 • Vysokorychlostní virtuální privátní sítě 

  Porubova, Anna
  Cílem této bakalářské práce je seznámit se s problematikou virtuálních privátních sítí (VPN). Popsat typy VPN a jejich výhody. Analyzovat a zhodnotit jednotlivá řešení VPN. V rámci projektů budou navrhnuty testovací scénáře ...
 • Význam automatizace pro inovaci strojírenských výrobků 

  Šula, Jan
  Tato bakalářská práce se zabývá inovací v automobilním průmyslu, a to v brzdové soustavě, především systémem ABS, jeho vývojem a důležitosti v rámci zvyšování bezpečnosti silničního provozu a následně i spolehlivosti ...