Now showing items 1-2 of 2

  • Multifunční monitorovací pás 

    Dítě, Martin
    Cílem této práce je na základě literární rešerše zhotovit multifunkční bezdrátový monitorovací pás, který bude schopný snímat tepovou frekvenci, dechovou frekvenci, tělesnou teplotu, pohyb, polohu a pád. Dále navrhnout ...
  • Zařízení pro monitorování plynů v chovu jedlého hmyzu 

    Chlumecký, Karel
    Bakalářská práce pojednává o monitorování plynů při chovu jedlého hmyzu se zaměřením na nebezpečné plyny. V první části práce je popsán životní cyklus jedlého hmyzu a s ním i spojené ekologické důsledky. Následuje stručný ...