Now showing items 1-20 of 39

 • Automatizovaný měřící systém pro zavlažování rostlin s IoT konektivitou 

  Lahoda, Vladimír
  Tato bakalářská práce pojednává o IoT sítích a uvažuje jejich použití jako součást embedded zařízení. Účelem tohoto zařízení je řídit záhonek či zahrádku na základě údajů ze senzorů monitorujících okolní prostředí. Zařízení ...
 • Bezdrátová komunikace mezi domácí elektronikou 

  Sezima, Václav
  Tato bakalářská práce se zabývá problematikou bezdrátové komunikace mezi přístroji a senzory v inteligentní domácnosti. Cílem je návrh a implementace zařízení zvané brána, které tvoří uzel pro posílání zpráv a příkazů mezi ...
 • Chytré zabezpečovací zařízení 

  Dragúň, Peter
  Práca sa zaoberá zabezpečovaním bytov a rodinných domov pomocou technológie Bluetooth Low Energy (BLE). Cieľom práce je vytvorenie a následná implementácia zabezpečovacieho zariadenia, ktoré pomocou Bluetooth dokáže detekovať ...
 • Detekce přítomnosti osob v místnosti 

  Průdek, David
  Cílem této práce je navrhnout a implementovat senzor detekce přítomnosti osob v místnosti vhodný pro použití v domácí automatizaci. Zaměřil jsem se na nalezení takového řešení, které pro svou činnost využívá běžnou nositelnou ...
 • Digitální továrna ve firmě Ravensburger Karton s.r.o. 

  Kusý, Jan
  Bakalářská práce se zabývá rozborem pojmu digitální továrna a na to navazující iniciativu Průmysl 4.0. Práce je zpracována ve spolupráci s firmou Ravensburger Karton s.r.o. sídlící v Poličce a část práce je věnována jejímu ...
 • Distribuovaný řídicí systém s dynamicky modifikovatelnými uzly 

  Křek, Radim
  Tato práce se zabývá vytvořením dynamicky modifikovatelného uzlu, který poté může spolupracovat s dalšími uzly a dohromady tak vytvořit distribuovaný řídicí systém. Jednotlivé uzly pak spolu komunikují pomocí protokolu ...
 • Elektromechanický zámek dveří s biometrickou čtečkou a NFC 

  Tkadlec, Prokop
  Cílem této práce je sestavení prototypu elektromechanického zámku, který bude ovládán za pomocí biometrické složky a NFC. V bakalářské práci jsou představeny a popsány jednotlivé součásti celého prototypu. V další části ...
 • Inteligentní elektroměr 

  Haman, Martin
  Diplomová práce se zabývá návrhem inteligentního elektroměru, umožňujícího vzdálený odečet změřených hodnot a pomocí přídavných modulů i vzdálené spínání zátěže. V teoretické části jsou popsány měřené veličiny, proveden ...
 • Inteligentní systém pro detekci nežádoucích plynů a kouře v interiéru 

  Kurák, Ondrej
  Cieľom tejto práce je vytvoriť zariadenie na detekciu dymu a nebezpečných plynov vznikajúcich pri požiari. Pre riešenie zvoleného problému je navrhnuté zariadenie, ktoré dokáže tieto nebezpečné látky detekovať skôr ako ...
 • IoT s rekonfigurovatelnými uzly v Pythonu 

  Pitko, Erik
  Cieľom tejto práce je vytvoriť systém pre správu a monitorovanie rekonfigurovateľných ESP32 uzlov, jeho následná realizácia a implementácia aplikácie pre monitorovanie dát z jednotlivých senzorov. Systém umožňuje nahrávať, ...
 • IoT systém pro domácnost 

  Kovařík, Viktor
  Cílem této diplomové práce bylo seznámit se a sumarizovat základní informace o IoT systémech, jaké protokoly se používají a zaměřit se na technologii Google Home. V první části práce jsou popsány jednotlivé části systému ...
 • Konstrukce dronu pro využití v senzorové technice vyrobeného 3-D tiskem 

  Česák, Radim
  Cílem této práce bylo na základě informací získaných z internetu navrhnout konstrukci a vytvořit dron pomocí 3-D tisku, který bude speciálně použit v senzorové technice. Úvod práce se zaměřuje na teoretické seznámení s ...
 • Koordinace IoT na bázi MicroPythonu pomocí Node-RED 

  Kolář, Josef
  Cílem této práce je vytvoření prostředků pro použití nástroje Node-RED ke koordinaci fyzických uzlů v podobě čipů ESP32 ve světě Internetu věcí. To je zajištěno pomocí vlastního rozšíření tohoto nástroje umožňující nasazování ...
 • Meteostanice s měřením kvality ovzduší 

  Lacina, Jaroslav
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem a realizací bezdrátové meteostanice s měřením kvality ovzduší. Teoretická část se z počátku věnuje meteorologii, fyzikálnímu principu a způsobu měření veličin, které meteostanice ...
 • Měření průtoku v mikrofluidním systému se záznamem a sdílením měřených hodnot 

  Duša, Martin
  Tato práce je zaměřena na měření průtoku, mikrofluidní systémy a realizaci systému, který je schopný měřit průtok a sdílet data s možností jejich vizualizace přes webové rozhraní. První část práce je věnována teoretické ...
 • Monitorovací zařízení pro kvasné procesy využívající termodynamické senzory 

  Jáneš, Pavel
  Bakalářská práce je zaměřena na návrh a realizaci prototypu zařízení, které má sloužit k monitorování kvasných procesů v potravinářství pomocí termodynamických senzorů. Práce obsahuje stručný popis kvasných procesů v ...
 • Monitorování výrobních zařízení 

  Borsuk, Adam
  Cieľom diplomovej práce je preštudovať možnosti vytvorenia monitorovacieho systému pre staršie výrobné zariadenia už v jestvujúcej prevádzke. Vybrať voči charakteru zariadení potrebné komponenty pre vytvorenie systému, ...
 • Návrh a realizace automaticky parametrizovatelného tape-in-feederu. 

  Zmítko, Václav
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem a konstrukcí parametrizovatelného tape in feederu, který je odnímatelnou součástí programovacího automatu Storm. Tape in feeder je zařízení určené ke strojovému dávkování čipů do ...
 • Návrh řídicí elektroniky airsoftové zbraně 

  Šindelář, Jiří
  Tato práce se zabývá řešením řídicí elektroniky airsoftové zbraně typu AR15. Pro vytvoření prototypu bylo zapotřebí vybrat použitelné komponenty, navrhnout desku plošného spoje a vytvořit software pro inteligentní řízení. ...
 • Návrh úsporných IoT senzorů a sítě chytré domácnosti 

  Chmelařová, Gabriela
  Práce pojednává o nalezení vhodného řešení při konstrukci úsporných IoT senzorů pro domácí síť. Řešení se zabývá návrhem  a sestrojením zařízení provozovaných na bateriích, s účelem zajištění jejich dlouhodobého provozu. ...