Now showing items 1-2 of 2

  • Analytické služby SQL databáze 

    Stašo, Ľubomír
    Diplomová práca sa zaoberá návrhom a čiastočnou realizáciou riešenia reportovania dát z dohľadového systému Zenoss, používaného v spoločnosti Accenture za účelom dohľadu nad sieťovou infraštruktúrou. Využíva k tomu rôzne ...
  • Návrh datového skladu 

    Szkuta, David
    Tato diplomova prace se zabyva navrhem datoveho skladu pro ukladani udalosti z mobilni aplikace. Cilem bylo navrzeni datoveho skaldu, jenz poslouzi jako alternativa k soucasne pouzivanemu systemu. V praci jsou vysvetleny ...