Now showing items 1-11 of 11

 • Analýza regionu a jeho rozvojové strategie 

  Lukeš, Jakub
  V této diplomové práci se řeší problematika konkurenceschopnosti regionů. V teoretické části je vymezen kraj, jako hlavní aktér regionálního rozvoje, a možnosti financování. V praktické části je popsán a charakterizován ...
 • Determinants of Capital Structure: the Evidence from the European Union 

  Mokhova, Natalia; Zinecker, Marek (Mendelova univerzita v Brně, 2013-12-24)
  The aim of this study is to indicate the influence of several internal determinants on capital structure in different European countries and retrace its tendency taking into consideration the membership of the European ...
 • Differences and Similarities in the Indebtedness of EU Member States after Last Financial Crisis 

  Lajtkepová, Eva (Nikolaus Copernicus University in Torun, Faculty of Economic Sciences and Management, 2016-12-29)
  The article’s aim is to provide an overview of the indebtedness of EU member states and to explore whether this indebtedness is linked to or even dependent on selected economic characteristics (GDP, unemployment rate and ...
 • Lobbying institucí Evropské Unie 

  Nováková, Kamila
  Diplomová práce se zaměřuje na komunikační techniky společností a jejich strategie při komunikaci s institucemi EU. Na základě teoretických poznatků poskytuje shrnutí a doporučení pro nízkonákladový lobbying malých a ...
 • Mezinárodní daňové plánování 

  Javůrková, Lenka
  Bakalářská práce „Mezinárodní daňové plánování“ se zabývá daní z příjmů právnických osob a hledá možná řešení optimalizace této daně v rámci Evropy a dalších světových kontinentů. První část se zabývá daňovou konkurencí a ...
 • Ochrana obyvatelstva v městě Ústí nad Orlicí před povodněmi 

  Ruhásová, Aranka
  Tato bakalářská práce se zabývá problematikou ochrany obyvatelstva před povodněmi. V práci jsou vysvětleny základní pojmy v oblasti povodní, prostředky ochrany proti povodním, povodňové orgány a legislativní zabezpečení ...
 • Perspektivy firem oligopolního lemu v podmínkách ekonomicky se sjednocující evropy a jejich vliv na makroekonomické veličiny 

  Kraft, Jiří (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta podnikatelská, 2007-12)
  Úspěšný vývoj českého hospodářství po vstupu do EU je vázán na příznivý vývoj malých a středních firem. Posílení jejich ekonomického významu v rámci modifikované tržní struktury nedokonalé konkurence příznivě ovlivnilo ...
 • Použití biopaliv v letecké dopravě 

  Adámek, Petr
  Bakalářská práce obsahuje přehled předpisů a nařízení v oblasti alternativních paliv – biopaliv a časové zmapování jejich vývoje. Základní rozdělení alternativních paliv a zaměření se na biopaliva a jejich základní rozdělení ...
 • Projekt na získání dotace z SZIF 

  Komínková, Magda
  Diplomová práce se zabývá tématy týkající se dotací EU. Je zde obsažen přehled fondů, programů a postup při tvorbě projektu na získání dotace. Hlavní pozornost je věnována Programu rozvoje venkova.
 • Rozvoj cestovního ruchu financovaný pomoci fondů EU 

  Stupková, Lenka
  Diplomová práce je zaměřena na problematiku strukturálních fondů Evropské unie. Zabývá se řešením několika projektů, na které by měli být využity dotace ze strukturálních fondů EU. Projekty by měly přispět ke zvýšení ...
 • Survey Of Accomplishments in BIM Implementation in Croatia, The Czech Republic, Germany and Slovenia 

  Galić, Mario; Venkrbec, Václav; Chmelik, Franziska; Feine, Immo; Pučko, Zoran; Klanšek, Uroš (Josip Juraj Strossmayer University of Osijek, Faculty of Civil Engineering Osijek, 2017-12-15)
  Building information modelling (BIM) may currently be considered the fastest developing concept in the field of construction management, aiming to become a global standard. Although the roots of the concept date back to ...