Now showing items 1-2 of 2

  • Emisní limity 

    Nevtípil, Jakub
    Předkládaná bakalářská práce se zabývá evropskými emisními standardy spalovacích motorů. V posledních letech dochází obecně k jejich zpřísnění. Úvodní pasáž práce je věnována popisu konkrétních škodlivin, které jsou emitovány ...
  • Metodika měření škodlivin ve výfukových plynech osobních automobilů a jejich hodnocení dle norem EURO 

    Jantač, František
    Cílem bakalářské práce je seznámení s metodikou měření a následné vyhodnocení produkce škodlivin ve výfukových plynech u osobních automobilů dle norem EURO. Úvodní část práce se zabývá jednotlivými škodlivinami ve výfukových ...