Now showing items 1-1 of 1

  • Emisní normy pro motorová vozidla a měření emisí 

    Náhlík, Tomáš
    Tato práce pojednává o problematice emisních norem a měření emisí u soudobých motorových vozidel. V úvodu je čtenář seznámen s důvodem, proč je vlastně nutné tuto problematiku řešit a jaké jsou hlavní nežádoucí složky emisí ...