Now showing items 1-2 of 2

  • Modifikace letounu EV-55 v kategorii CS/FAR 23 Commuter 

    Gabrlík, Jan
    Diplomová práce se zabývá návrhem prodloužené verze letounu EV-55 podle předpisu CS/FAR-23 kategorie Commuter. Cílem práce je stanovení návrhových hmotností, provedení hmotového rozboru, spočtení a zhodnocení výkonů letounu ...
  • Modifikace letounu EV-55 v kategorii CS/FAR 23, Commuter 

    Gabrlík, Jan
    Tato diplomová práce se zabývá návrhem prodloužené verze letounu EV-55 podle předpisu CS/FAR-23 v kategorii Commuter. Cílem práce je stanovení návrhových hmotností, provedení hmotového rozboru, spočtení a zhodnocení výkonů ...