Now showing items 1-2 of 2

  • Modifikace letounu EV-55 pro přistání na vodní hladině 

    Šponer, Jan
    Diplomová práce se zabývá modifikací stávající pozemní verze letounu EV-55 pro možnost přistání na vodní hladině. Snahou je najít takovou variantu, která nepovede k výrazným konstrukčním zásahům do draku letounu a bude ...
  • Přehled principů ovládání podvozkových dvířek 

    Rajnštajn, David
    Tato práce se týká dvířek příďových podvozků u letadel. Je členěna do dvou hlavních částí. Nejprve je zařazen přehled stávajících konstrukčních řešení u různých typů letounů. Následuje konstrukční část věnovaná již konkrétnímu ...