Now showing items 1-19 of 19

 • Bezdrátový IR senzor pro detekci narušení prostoru 

  Možný, Radek
  Bakalářská práce se zaobírá návrhem bezdrátového senzoru pro detekci narušení prostoru pomocí senzoru HC-SR501 a komunikačního modulu SI4432. V práci je kladen důraz na návrh zařízení s co největší úsporou energie za využití ...
 • Chytré zabezpečovací zařízení 

  Dragúň, Peter
  Práca sa zaoberá zabezpečovaním bytov a rodinných domov pomocou technológie Bluetooth Low Energy (BLE). Cieľom práce je vytvorenie a následná implementácia zabezpečovacieho zariadenia, ktoré pomocou Bluetooth dokáže detekovať ...
 • Implementace bezpečnostních systémů v praxi 

  Havlíček, David
  Cílem bakalářské práce je provést bezpečnostní analýzu podniku, zhodnotit současný stav, vytvořit nejvhodnější návrh řešení, provést rozpočet a seznámit investora s výsledkem, po schválení návrhu investorem bude provedena ...
 • Komplexní zabezpečení objektů 

  Michálek, Libor
  V diplomové práci se zabývám principy a metodami způsobů zabezpečení, analýzou dostupných typů zabezpečovacích systémů (EPS, EZS a CCTV) a jejich možného využití při návrhu zabezpečení objektů. V této práci rovněž popisuji ...
 • Modul elektrické zabezpečovací ústředny s komunikátorem Ethernet 

  Strašil, Ivo
  Diplomová práce se zabývá návrhem ústředny elektrické zabezpečovací signalizace, vybavené rozhraním Ethernet. Jsou rozebrána současná řešení ústředen elektrické zabezpečovací signalizace a současné způsoby využití komunikace ...
 • Návrh a analýza systémů pokročilého zabezpečení a střežení objektů a prostor 

  Komínek, Petr
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem, realizací a analýzou systémů pro zabezpečení a střežení objektů a prostor (SZSOP) obsahujících pokročilé prvky. Součástí návrhu je elektronický zabezpečovací (EZS), přístupový (ACS), ...
 • Návrh elektronického zabezpečovacího systému (EZS) s prvky inteligentní domácnosti 

  Kůtka, Michal
  Bakalářská práce se zabývá návrhem elektronického zabezpečovacího systému pro komplexní ochranu rodinného domu. Tato práce byla zadána firmou Ulimex, spol. s r.o. za účelem sumarizace informací a rozšíření nabídky firmy ...
 • Projektová dokumentace elektro pro rodinný dům v rozsahu pro realizaci 

  Kořínek, Tomáš
  Cílem této práce je vypracování kompletní projektové dokumentace elektroinstalace v rodinném domě. Teoretická část definuje zásady tvorby projektové dokumentace podle příslušných zákonů, vyhlášek a norem. Praktická část ...
 • Software pro podporu projektování elektrické zabezpečovací signalizace 

  Fikejs, Jan
  Diplomová práce se zabývá programovým návrhem elektrické zabezpečovací signalizace. Program je vytvořen na základě platných norem a předpisů, které se věnují návrhu elektronické zabezpečovací signalizace, a praktických ...
 • Systém EZS realizovaný prvky inteligentní elektroinstalace 

  de Groot, Štefan
  Práca pojednáva o technických a legislatívnych možnostiach realizácie elektrického zabezpečovacieho systému prvkami inteligentnej elektroinštalácie. V práci sú popísané bežné spôsoby zapojenia detektorov do systému, ...
 • Systém pro zabezpečení a střežení objektu využívající FITkit 

  Macek, Miroslav
  První část této práce popisuje principy detektorů a jiných prvků užitých v elektronických zabezpečovacích systémech. Dále je uveden obecný návrh vlastního EZS, následovaný detailním návrhem a popisem jeho hardware. Závěr ...
 • Systém pro zabezpečení a střežení objektů a prostor 

  Komínek, Petr
  Tato práce se zabývá návrhem a realizací elektronického systému pro zabezpečení a střežení objektů a prostor. Návrh je proveden pro malý rodinný domek s ohledem na nízký příkon a snadnost instalace či případných změn ...
 • Systém pro zabezpečení a střežení objektů a prostor 

  Kuchařík, David
  Tento projekt se zabývá existujícími možnostmi zabezpečení, jak mechanickou tak elektronickou cestou. Jako objekt pro zabezpečení byl vybrán řadový rodinný dům se zahradou. Byly rozpracovány dva návrhy na zabezpečení a ...
 • Virtuální ústředna EZS 

  Drzsík, Dávid
  Táto bakalárska práca popisuje možnosti integrovania zabezpečovacieho systému do inteligentných rozvodov budov. Na prezentáciu fungovania inteligentnej elektroinštalácie slúži demonštračný panel s riadiacou jednotkou PLC ...
 • Zabezpečovací systém pro domácnost s využitím GSM komunikace 

  Křesal, Tomáš
  Tato práce je věnovaná problematice zabezpečení domácností. Diskutuje současné metody ochrany, jejich typické vlastnosti a nedostatky. Na základě získaných informací z úvodních kapitol je navržen a zkonstruován zabezpečovací ...
 • Zabezpečovací systém RD - logika stavového automatu 

  Hubený, Marek
  Obsahem této práce je seznámení se s požadavky na zabezpečovací systémy, běžnými režimy a logikou reakcí na aktivaci různých vstupů. Byli navrženy konečné stavové automaty pro funkci elektronického zabezpečovacího systému ...
 • Zabezpečovací systém RD - modul inteligentních vstupů 

  Vařecha, Pavel
  Tato práce se zabývá problematikou zabezpečovacích systémů rodinných domů, obzvláště připojováním zabezpečovacích prvků prostřednictvím nevyvážených, jednoduše vyvážených a dvojitě vyvážených smyček. V práci je proveden ...
 • Zabezpečovací systém s komunikací přes mobilní telefon 

  Ulbrich, Jakub
  Tato práce se zabývá problematikou elektronických zabezpečovacích systémů. V první části práce jsou popsány komponenty elektronických zabezpečovacích systémů, jako jsou klávesnice, detektory, poplachová zařízení apod. Dále ...
 • Zabezpečovací zařízení s GSM modulem 

  Křístel, Jan
  Cílem této bakalářské práce je zkonstruování elektronického zabezpečovacího zařízení s GSM modulem. Zabezpečovací zařízení je zaměřeno na ochranu bytových a nebytových prostor. První část práce se zaměřuje na rozbor detektorů ...