Now showing items 1-2 of 2

  • Návrh podnikatelského záměru 

    Zvejšková, Michaela
    V diplomové práci řeším návrh podnikatelského záměru vzniku farmy podle zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů. Návrh vychází z teoretického popisu podnikatelského záměru, obsahujícího postup ...
  • Návrh softwarové podpory se zaměřením na stanovení bodu zvratu 

    Strašil, Pavel
    Tato bakalářská práce se bude zabývat návrhem softwarové podpory se zaměřením na stanovení bodu zvratu tzn. Break Even Point (BEP) analýzy. Práce tedy prozkoumává náklady maloobchodní firmy domácích potřeb a poukazuje na ...