Now showing items 1-7 of 7

 • Ekologické aspekty stavební výroby 

  Šebestová, Michaela
  Předkládaná bakalářská práce zpracovává analýzu ekologické zátěže stavební produkce. V teoretické části práce jsou popsány základní pojmy z oblasti ekologie a stavebnictví. Jsou zde určené nejzávažnější ekologické problémy ...
 • Ekologické faktory při třískovém obrábění 

  Tomek, Jan
  Tato bakalářská práce popisuje vlivy vznikající při třískovém obrábění, aspekty řezného procesu, recyklaci a nakládání s odpady. Cílem bakalářské práce je rešerše problematiky třískového obrábění a jeho vlivu na ekologii.
 • Ekologické faktory výstavby 

  Król, Kamil
  Cílem bakalářské práce je provést průzkum v oblasti ekologické výstavby a analyzovat dopady jednotlivých ekologických faktorů. V teoretické části jsou popsány základní pojmy z oblasti ekologie ve stavebnictví, základy ...
 • ENERGY MANAGEMENT STRATEGY FOR SUSTAINABLE REGIONAL DEVELOPMENT 

  Hrubý, Martin
  Energy Management strategy for sustainable regional development has been selected as the topic of my research due to the fact that energy demand alongside with energy dependency have been continuously growing from a long ...
 • Green Desk pro stálé provozovny 

  Reiter, Michal
  Diplomová práce pojednává o analýze současného stavu správy a řízení stálých provozoven z pohledu Útvaru ochrany životního prostředí společnosti Skanska a.s. Pomocí analytických metod zkoumá a hodnotí informační systémy a ...
 • Problematika Ecodesignu v oblasti obráběcích strojů 

  Burtsev, Ilya
  Tato bakalářská práce pojednává o problematice ekodesignu v oblasti obráběcích strojů. V první časti práce provedena analýza současných legislativních požadavků na oblast Ecodesignu. V druhé časti provedena rešerše v oblasti ...
 • Stanovení uhlíkové stopy ve vazbě na produkční jednotku rozpočtového ukazatele 

  Šebestová, Michaela
  Předkládaná diplomová práce analyzuje možnosti stanovení uhlíkové stopy ve vazbě na produkční jednotku rozpočtového ukazatele. V teoretické části práce jsou popsány základní pojmy spojené s uhlíkovou stopou a z oblasti ...