Now showing items 1-18 of 18

 • Hodnocení ekonomické výkonnosti podniku 

  Dvořáčková, Markéta
  Tato diplomová práce se zabývá posouzením ekonomické výkonnosti firmy STARTECH, spol. s r.o. s využitím metody finanční analýzy. Zaměřuje se na vývoj společnosti v letech 2010-2013. Na základě zjištěných informací jsou ...
 • Hodnocení finanční výkonnosti podniku prostřednictvím benchmarkingu 

  Smržová, Gabriela
  Diplomová práce je zaměřena na hodnocení finanční výkonnosti společnosti, která podniká v oblasti dřevozpracujícího průmyslu. Výkonnost je hodnocena zejména prostřednictvím finanční analýzy a ekonomické přidané hodnoty. ...
 • Hodnocení výkonnosti podniku 

  Findejs, Ondřej
  Tato diplomová práce je zaměřena na zhodnocení ekonomické výkonnosti vybraného podniku. Zhodnocení je provedeno pomocí klasických ukazatelů finanční analýzy a pomocí moderní metody ekonomické přidané hodnoty EVA. V teoretické ...
 • Hodnocení výkonnosti společnosti Sanmina-SCI Czech Republic s.r.o. 

  Bradnová, Zita
  Tato diplomová práce se zabývá komplexním hodnocením výkonnosti společnosti Sanmina-SCI Czech Republic s.r.o. Analyzuje vývoj společnosti od jejího vzniku v roce 2012 a provádí strategickou analýzu společnosti, včetně ...
 • Hodnocení výkonnosti ve firmě 

  Tydlačková, Pavlína
  Diplomová práce je zaměřena na hodnocení výkonnosti v podniku pana Josefa Filáka v letech 2006-2008 prostřednictvím vybraných metod finanční analýzy a Ekonomické přidané hodnoty. Na základě výsledků z provedené analýzy ...
 • Použití ukazatele EVA v konkrétním podniku 

  Zemánková, Lenka; Kruntorádová, Markéta; Boušková, Štěpánka (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta podnikatelská, 2010-12)
  Purpose of the article This article is an illustrative case study describing usage of EVA indicator in chosen specific company. Key part of the article deals with application of EVA indicator in company. It consists of ...
 • Přehled produktů dopravní firmy a vliv na přidanou hodnotu 

  Raus, David
  Tato diplomová práce se zabývá ukazatelem ekonomické přidané hodnoty a jeho využitím při optimalizaci produktové struktury podniku. Nejdříve se zaobírá analýzou společnosti, teorií ekonomické přidané hodnoty a úpravou ...
 • Stanovení hodnoty podniku 

  Balášová, Silvie
  Tato diplomová práce je zaměřena na stanovení hodnoty podniku Isolit Bravo spol. s r.o. výnosovými metodami k 31. 12. 2014. Ocenění je stanoveno na základě metody diskontovaného peněžního toku a metody ekonomické přidané hodnoty.
 • Stanovení hodnoty podniku 

  Pyszko, Urszula
  Tato diplomová práce se zabývá stanovením objektivizované hodnoty podniku ANTICOR Bohemia s. r.o. výnosovými metodami k 31. 12. 2014. Tento podnik sídlí v Ostravě-Nové Bělé a náplní jeho práce je prodej elektroinstalačních ...
 • Stanovení hodnoty podniku 

  Ingrová, Anna
  Tato diplomová práce je zaměřena na stanovení hodnoty podniku BKE a.s. výnosovými metodami k 31. 12. 2013. Ocenění je stanoveno na základě metody diskontovaného peněžního toku a metody ekonomické přidané hodnoty.
 • Stanovení hodnoty podniku 

  Fajtová, Pavla
  Tato diplomová práce se zabývá stanovením objektivizované hodnoty podniku Vakstav spol. s r.o. výnosovými metodami k 1. 4. 2014. Nejprve je vymezen teoretický rámec práce. Dále je provedena strategická a finanční analýza, ...
 • Stanovení hodnoty podniku výnosovou metodou 

  Skopalíková, Miluše
  Diplomová práce se zabývá stanovením hodnoty podniku za pomocí metody diskontovaného cash flow a ekonomické přidané hodnoty. Teoretická část obsahuje základní teoretický rámec potřebný k oceňování podniku. Dále je provedena ...
 • Stanovení hodnoty podniku výnosovou metodou 

  Šichová, Kateřina
  Diplomová práce se zabývá stanovením hodnoty podniku pomocí metody diskontovaného cash flow a ekonomické přidané hodnoty. Práce je rozdělena na několik částí na teoretickou část, strategickou a finanční analýzu, prognózu ...
 • Stanovení hodnoty společnosti Sherwin Williams Czech Republic 

  Kypet, Tomáš
  Tato diplomová práce je zaměřena na stanovení hodnoty podniku Sherwin-Williams Czech Republic spol. s r.o. výnosovými metodami k 31. 12. 2013. Nejprve je provedena strategická analýza, poté finanční analýza společnosti. ...
 • Vybrané úpravy účetních dat při výpočtu ukazatele EVA a jejich dopady na jednotlivé položky finančních výkazů 

  Staňková, Marie; Režňáková, Mária; Beranová, Michaela (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta podnikatelská, 2010-12)
  Purpose of the article In the Czech Republic, the concept of value-based managenet with the indicator of Economic Value Added (EVA) has come into the foreground in recent years. Currently, a range of important authors (e.g. ...
 • Využití Ekonomické přidané hodnoty a vliv jejího využívání na finanční výkonnost podniků v ČR 

  Knápková, Adriana; Homolka, Lubor; Pavelková, Drahomíra (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta podnikatelská, 2014-06)
  Purpose of the article: This article aims to analyze the utilization of Economic Value Added (EVA) and the effect of its use on the financial performance of companies in the Czech Republic. Methodology/methods: An extensive ...
 • Využití moderních konceptů řízení výkonnosti pro měření vlivu vyspělých výrobních technologií na výkonnost podniku 

  Pavelková, Drahomíra; Knápková, Adriana; Friedel, Libor (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta podnikatelská, 2007-12)
  Cílem článku je návrh takového konceptu řízení, který umožňuje komplexně měřit vliv vyspělých výrobních technologií na výkonnost podniku. V úvodní části je definován pojem „vyspělé výrobní technologie“ a navrženy možné ...
 • Zhodnocení finanční situace vybrané soukromoprávní korporace a návrhy na její zlepšení 

  Kovaříková, Jitka
  Tato diplomová práce se zabývá zhodnocením finanční situace podnikatelského subjektu ALVIK, družstvo v letech 2016-2018. S využitím vybraných metod finanční analýzy a strategické analýzy je zhodnocen současný stav ...