Now showing items 1-4 of 4

 • Finanční analýza firmy užitím systému Maple 

  Vecheta, Lukáš
  Diplomová práce se zabývá finanční analýzou společnosti Tenza, a.s. a jejím srovnáním s konkurencí klasickými i moderními metodami. Obsahuje teorii potřebnou k utvoření analýzy, grafickou i slovní interpretaci výsledků. V ...
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na zlepšení výkonnosti podniku 

  Vaňková, Lenka
  Cílem diplomové práce je zhodnocení finanční situace a výkonnosti podniku. Teoretická část práce se zabývá zejména elementárními metodami finanční analýzy a ekonomickou přidanou hodnotou jako měřítko výkonnosti. Tato teorie ...
 • Hodnocení výkonnosti podniku 

  Vaňková, Radmila
  Tato diplomová práce se zabývá hodnocením výkonnosti podniku XY. Analyzuje vývoj podniku v letech 2007 – 2011 pomocí moderní metody ekonomické přidané hodnoty. Na základě zjištěných výsledků jsem navrhla opatření ke zlepšení ...
 • Hodnocení výkonnosti společnosti s využitím moderních ukazatelů 

  Blažková, Hana
  Diplomová práce se zabývá hodnocením výkonnosti podniku XZ, s.r.o. Analyzuje vývoj podniku v letech 2012 – 2016 pomocí základních finančních metod a moderní metody ekonomické přidané hodnoty