Now showing items 1-2 of 2

  • Hodnocení výkonnosti podniku 

    Šebestová, Hana
    Tato diplomová práce se zabývá hodnocením výkonnosti a finančního zdraví společnosti Avanta Systeme v letech 2006-2010. Na základě provedení finanční a strategické analýzy a porovnání jejich výsledků s dvěma konkurenčními ...
  • Hodnocení výkonnosti podniku 

    Pernicová, Lucie
    Tato diplomová práce je zaměřena na hodnocení výkonnosti společnosti ZLOMEK, s.r.o. v letech 2012-2016. V první části jsou definovány základní pojmy a teoreticky popsány metody měření výkonnosti podniku. Ve druhé části je ...