Now showing items 1-2 of 2

  • Editor Objektově orientovaných Petriho sítí 

    Karlubík, Peter
    Tato bakalářská práce se zabývá návrhem a implementací nástroje pro editaci a simulaci Objektově orientovaných Petriho sítí. Nástroj podporuje dva formáty zápisu Objektově orientovaných Petriho sítí, a to PNtalk a PNML. ...
  • Framework pro tvorbu a ověřování specifikačních modelů 

    Matalík, Štěpán
    Tato práce se zabývá objektově orientovanými Petriho sítěmi (OOPN) a tvorbou nástroje pro tvorbu a ověřování specifikačních modelů popsaných OOPN. V první části práce jsou popsány formalismy existujících typů Petriho sítí, ...