Now showing items 1-14 of 14

 • Mateřská škola v Brně 

  Gladiš, Filip
  Tématem bakalářské práce je návrh mateřské školy na ulici Údolní u Obilního trhu v městské části Brno-Střed. Cílem této práce je vytvoření nové architektonické a urbanistické koncepce, jejíž funkce bude velkým přínosem pro ...
 • Model of a Monopulse Radar Tracking System for Student Laboratory 

  Bonefacic, D.; Jancula, J.; Majurec, N. (Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2007-09)
  Development, construction and testing of a student laboratory model of the radar system that can be used for monopulse tracking is described. The laboratory model is simple and can be assembled from the existing equipment ...
 • MOOC - Massive Open Online Course - pro FIT 

  Peška, Michal
  Tato bakalářská práce popisuje relativně nový trend ve vzdělávání - Massive open online course. Věnuje se jeho celkovému vývoji a zhodnocuje jej. Jsou představeny webové platformy, které tyto kurzy zprostředkovávají. Tyto ...
 • Návrh development centra jako účinného nástroje personálního řízení podniku 

  Mucalová, Marcela
  Diplomová práce se zabývá návrhem development centra pro firmu TRANSPED-SOC, spol. s r.o. s pobočkami v několika místech České republiky se zaměřením na pozici disponenta. V práci je popsán systém vzdělávání ve firmě ...
 • Návrh na zlepšení realizace personálních činností v organizaci 

  Milichovský, František
  Tato diplomová práce analyzuje stávající situaci sledovaných personálních činnostech ve společnosti. Na základě této analýzy jsou následně určeny jejich nedostatky a dále navržena vhodná opatření pro zlepšení chodu ...
 • Návrh na zlepšení vzdělávacího systému operátorů mobilních společností 

  Kučera, Jiří
  Diplomová práce se zabývá oblasti vzdělávání zaměstnanců mobilních operátorů a faktory, které s tímto tématem souvisejí. Na základě analýzy dané firmy obsahuje návrh na zlepšení aktuální situace a následnou eliminaci rizik, ...
 • Návrh řešení problému kontroly zaměstnanců 

  Krbková, Lenka
  Má diplomová práce bude sloužit jako manuál pro personální manažery, ve kterém budou shrnuty formy a metody kontrolování zaměstnanců, se zaměřením na využití mystery calling a mystery shopping. Vytvořím program fuzzy logiky ...
 • Návrh systému zvyšování kvalifikace ve firmě Keller 

  Svobodová, Pavla
  Předmětem bakalářské práce je analýza vzdělávacího procesu ve firmě KELLER-speciální zakládání, spol. s r.o. Zvyšování kvalifikace zaměstnanců je vzhledem k od-bornému zaměření a komplexnosti firmy nezbytným předpokladem ...
 • Ověřování kvalifikace zaměstnanců 

  Jordánová, Martina
  Předmětem diplomové práce je vytvoření metody pro ověřování kvalifikace zaměstnanců v Jaderné elektrárně Dukovany. Ověřování kvalifikace je v jaderném zařízení nutností vzhledem k potřebě kvalifikovaného a dobře vzdělaného ...
 • Podnikatelský záměr- Založení mateřské školy 

  Šlechtická, Pavla
  Hlavním cílem mé diplomové práce je podnikatelský záměr – založení mateřské školy v kraji Vysočina. Dílčím cílem je návrh variant financování předškolního vzdělávání a následné vyhodnocení nejvýhodnějšího způsobu financování. ...
 • Softwarová podpora výuky finanční analýzy 

  Světlíková, Barbora
  Výstupem této bakalářské práce je program pro zjednodušení výpočtů ve finanční analýze, který studenty seznámí s jednotlivými ukazateli i souvislostmi mezi nimi a umožní jim procvičení interpretací získaných výsledků.
 • Suggestion of the Marketing Strategy of Chinese Students’ Acquisition 

  WU, Changli
  Akvizice čínských studentů na vysokých školách v České republice se v posledních letech značně rozšířila. Brno je však město, které má konkurenční výhodu ve vzdělávání, a to z hlediska výsledku náboru studentů v Číně ...
 • Výukový osciloskop 

  Švantner, Martin
  Tato práce analyzuje možnosti, jak vybavit školní učebnu digitálními osciloskopy. Záměrem je podat studentům výuku v laboratořích  předmětů Teorie obvodů a Prvky počítačů zajímavější a praktičtější formou. Složitá profesionální ...
 • Zvýšení efektivity personální práce 

  Vobora, Martin
  Diplomová práce řeší problematiku zvýšení efektivity personální práce ve společnosti Ateko a.s.. Práce obsahuje tři hlavní části. Část podnikové kultury, část vzdělávání, rozvoje a udržování zaměstnanců podniku a část ...