Now showing items 1-14 of 14

 • E-learning jako prostředek výuky na vysokých školách 

  Mikulášek, Filip
  Tato práce se zaobírá tématem e-learningu na vysokých školách. Zabývá se jeho vývojem od dálkového studia pomocí pošty, zapojením složitějších strojů na výuku a připojením na síť internetu až do současnosti. Práce se také ...
 • Firemní kultura a její vliv na efektivitu práce 

  Dostálová, Marta
  Diplomová práce pojednává o kultuře společnosti, jejím vlivu na efektivitu práce a způsobů rozvoje. Význam spočívá v užším specifikování firemní kultury a jejich prvků. Obsahuje analýzy, strategie a postupy potřebné k ...
 • Měření parametrů pohonných systémů pro bezpilotní prostředky 

  Serediuk, Vadym
  Cílem této bakalářské práce je doporučení nejvhodnější elektrické pohonné soustavy z hlediska její efektivity. Začátek práce je věnován rešerši oblasti elektrických pohonných soustav a popisu jejich hlavních parametrů. ...
 • Návrh a zavedení nápravných opatření ke zvýšení efektivity výroby CP3 

  Novák, Marek
  Cílem této diplomové práce bylo zvýšení efektivity výrobních strojů TORNOS MultiDECO 20/6, které jsou svou konstrukcí v České republice stále ojedinělé. Na základě získaných dat při analýze procesu bylo zjištěno několik ...
 • Návrh na zavedení ekonomického informačního systému do podniku Astrix spol. s r.o. 

  Kosturák, Ivan
  Bakalárska práca je zameraná na problematiku informačných systémov. Jej pozornosť sa zameriava na popísanie nie len poznatkov z oblasti základnej terminológie informačných systémov, definíciu predpokladov nutných pre ...
 • Návrh na zlepšení firemní kultury 

  Jelínek, Tomáš
  Diplomová práce je zpracována na téma návrh na zlepšení firemní kultury. Teoretické poznatky představují podrobné prozkoumání problematiky firemní kultury. Práce obsahuje sběr jednotlivých teoretických poznatků a empirických ...
 • Návrh změny organizační kultury v podniku poskytujícím služby 

  Holbová, Veronika
  Teoretická část mé diplomové práce bude pojednávat o organizační kultuře a efektivní práci zaměstnanců. Praktická část pak bude věnována doporučení jak zlepšit organizační kulturu a navrhnout zvýšení efektivity práce u ...
 • Personální činnosti v organizaci: Vůdcovství 

  Zelinka, Petr
  Předmětem diplomové práce je seznámit čtenáře s konceptem vůdcovství, na základě těchto teoretických poznatků zanalyzovat stav vedení v podniku VHZ-DIS, spol. s.r.o. a podat návrhy na efektivní leadership za účelem zvýšit ...
 • Problematika Ecodesignu v oblasti obráběcích strojů 

  Burtsev, Ilya
  Tato bakalářská práce pojednává o problematice ekodesignu v oblasti obráběcích strojů. V první časti práce provedena analýza současných legislativních požadavků na oblast Ecodesignu. V druhé časti provedena rešerše v oblasti ...
 • Řízení kvality dodavatelů 

  Novák, Josef
  Velké, úspěšné společnosti se soustředí v současné době na strategické oblasti podnikání (marketing, vývoj, montáž, prodej, servis, atd.). Výroba komponentů je realizována u dodavatelů, kde je tato činnost spojena s nižšími ...
 • Vliv síťové infrastruktury na distribuované lámání hesel 

  Eisner, Michal
  Lámanie hesiel je proces, ktorý sa používa k nájdeniu správneho kľúča, pomocou ktorého získame prístup k zabezpečenému obsahu. Tento proces zvyčajne funguje na princípe opakovaného skúšania možností a ich overovania pomocou ...
 • Využití nástrojů projektového managementu pro zefektivnění firemních procesů 

  Guštafík, Martin
  Tato diplomová práce se zabývá zefektivněním firemních procesů pomocí nástrojů projektového managementu ve společnosti VOLET, s.r.o. Společnost se zabývá prodejem komponentů a služeb v oblasti zahradních jezírek a zavlažovacích ...
 • Výběr a zavedení ekonomického informačního systému do podniku 

  Vokál, Petr
  Diplomová práce je zaměřena na problematiku informačních systémů. Její obsah se zaměřuje na popsání poznatků z oblasti základní terminologie informačních systémů, definici nutných předpokladů pro zavedení informačního ...
 • Zvyšování produktivity práce na základě organizačních změn ve firmě Glaxo Smith Kline s.r.o 

  Nádvorník, Josef
  Tématem diplomové práce je navržení možných způsobů zvyšování efektivity a produktivity práce ve farmaceutické společnosti. Cílovým podnikovým segmentem, na který se autor zaměřil, je prodejní tým reprezentantů. Navrhované ...