Now showing items 1-2 of 2

  • Posouzení informačního systému firmy a návrh změn 

    Novák, Lukáš
    Diplomová práce se zabývá posouzením informačního systému a podnikové informatiky v reálném podnikatelském prostředí. Na základě systematicky zpracovaných teoretických podkladů je vypracována analytická část, která je ...
  • Posouzení informačního systému firmy a návrh změn 

    Doleček, Jan
    Diplomová práce je zaměřena na posouzení informačního systému firmy a návrh změn. První část této práce je věnována systematickému zpracování teoretických východisek potřebných k objasnění důležitých pojmů z oblasti ...