Now showing items 1-2 of 2

  • Návrh a tvorba ukázkových panelů se systémovou instalací Ego-n 

    Vašíček, Martin
    Diplomová práce se ve své teoretické části zabývá vývojem systémových elektroinstalací, jak jejich rozdělením i porovnáním vzájemných rozdílů. Jsou zde zmíněny výhody inteligentních elektroinstalací (komfort, úspora energie ...
  • Návrh řízení e-governmentu města 

    Babáková, Markéta
    Diplomová práce se zabývá řízením e-governmentu ve městě Tišnov. Obsahem práce je analýza a návrh na zlepšení stávajícího stavu informatizace státní správy. Nové možnosti efektivní elektronizace výkonu veřejné správy ve ...