Now showing items 1-5 of 5

 • Ejektory, jejich konstrukce a využití 

  Dohnal, Jiří
  Tato bakalářská práce má čtenáře seznámit s problematikou ejektorů. Tyto stroje patří do skupiny proudových čerpadel, jejichž představení je věnována úvodní část. V další části následuje představení a charakteristika ...
 • Experimentální ověření ejektoru a vytvoření matematického modelu. 

  Strmiska, Michal
  Diplomová práce se zabývá problematikou ejektorů. V úvodu je tento stroj zařazen mezi hydraulické stroje. Je uveden princip a použití tohoto stroje. V další části jsou popsány dva rozdílné způsoby výpočtu a je navržen ...
 • Modelování proudění v ejektoru. 

  Bílek, Martin
  Tato práce je založena na modelování proudění v ejektoru pomocí programu FLUENT. Práce navazuje na předchozí diplomovou práci, kde byl vytvořen matematický model proudění v ejektoru a jeho experimentální ověření. Cílem ...
 • Návrh plnicího systému motoru s uvažováním recirkulace výfukových plynů 

  Vojkůvka, František
  Cílem diplomové práce je optimalizace podtlakové funkce ejektoru s využitím počítačové dynamiky tekutin neboli CFD. Ejektor je vřazen do plnicího systému šestiválcového vznětového motoru pro zvýšení tlakového spádu systému ...
 • Zvýšení sací schopnosti hasičské stříkačky 

  Archalous, Jakub
  Tato diplomová práce se zabývá zkrácením doby nasávání vody do oběžného kola odstředivého čerpadla při použití v hasičském sportu. Toto nasávání je prováděno pomocí ejektoru, který je poháněn plyny ze spalovacího motoru ...