Now showing items 1-2 of 2

  • Analýza hospodaření vybrané obce 

    Ševčíková, Markéta
    Tato diplomová práce se zabývá hodnocením kvality života obyvatel v obci Machová. Potřeby obyvatel obce jsou zjištěny za pomoci dotazníkového šetření. Dílčím cílem práce je analýza hospodaření vybrané obce. Práce je rozdělena ...
  • Zhodnocení hospodaření obce 

    Dorazilová, Iva
    Diplomová práce se zabývá celkovým zhodnocením hospodaření obce Lešná s použitím vybraných finančních metod a to v letech 2007 – 2011. Práce je rozdělena do několika části. Teoretická část se zabývá zjištěnými poznatky ...