Now showing items 1-1 of 1

  • Výpočet ekvitermní křivky 

    Štěpánek, Jindřich
    Bakalářská práce se zabývá tématem vytápění, přesněji řečeno vytápěním v závislosti na klimatických podmínkách prostředí ve kterých se nachází vytápěný objekt. Shrnuje informace nutné pro výpočet ekvitermní závislosti, ...