Now showing items 1-7 of 7

 • Aktualizace portálu evropských projektů a jeho rozšíření o identifikaci výsledků, souvisejících s tématy nově vypisovaných výzev 

  Furda, Jiří
  Tato bakalářská práce se věnuje úpravě stávajícího webového portálu, zaměřeného na výsledky evropských projektů. Výstupem této práce je portál s novým uživatelským rozhraním, pracující s novější verzí systému Elasticsearch. ...
 • Automaticky aktualizovaný webový portál 

  Staněk, Petr
  Tato bakalářská práce se věnuje návrhu a implementaci automaticky aktualizovaného webového portálu, který řeší nedostatky portálů plněných obsahem lidmi. Dále předkládá srovnání existujících vědeckých portálů, rozebírá ...
 • Návrh a tvorba nové e-commerce platformy 

  Hladík, Petr
  Hlavní úlohou této diplomové práce je vytvoření prototypu e-commerce platformy, která bude v budoucnu tvořit základ plnohodnotného řešení pro konkrétního živnostníka. Práce se zabývá analýzou současného stavu, analýzou ...
 • Relační a NoSQL databáze pro sběr dat z IoT zařízení 

  Tomiczek, Roman
  Bakalářská práce se zabývá analýzou relační a NoSQL (Not only SQL) databází pro sběr velkého množství dat z IoT (Internet of Things) zařízení. Teoretická část obsahuje seznámení se s relační a NoSQL databází. U relační ...
 • Sémantická podobnost článků 

  Veselovský, Martin
  Tato práce se zabývá modelováním struktury sémantických vztahů mezi články v anglickém jazyce. Představuje existující metody pro reprezentaci a výpočet podobnosti článků. Základnou metodou je vektorový model, který ...
 • Sémantická podobnost textů 

  Bradáč, Václav
  Tato práce se zabývá problematikou určování sémantické podobnosti textů se zaměřením na škálovatelnost. Součástí zpracování je teoretický přehled nástrojů pro implementaci systému na testovaných datech. Testovaný korpus ...
 • Vytvoření Security Service pro účinný boj proti internetovým útokům 

  Fajkus, Karel
  Cílem této práce je navrhnout a implementovat systém, který má zabránit uživatelům v přístupu do systémů na základě jejich aktivit. V dnešní době jsou kyber útoky běžnou věcí, a proto je proto potřeba mít své aplikace a ...