Now showing items 1-12 of 12

 • Analysis Of Contact Disconnection In A Low Voltage Circuit Breaker 

  Mačák, Martin (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2018)
  This work deals with a simulation of plasma phenomenon and with a simulation of an arc ingnition between contacts in a low voltage circuit breaker. Simulations were made in Ansys Fluent with the usage of MHD (Magnetohydrodynamic) ...
 • Diagnostika plazmatu vypínacího pochodu za pomoci dvou vysokorychlostních kamer 

  Buchta, Martin
  Tato bakalářská práce popisuje vznik a vlastnosti elektrického oblouku. Jsou zde uvedeny některé elektrické přístroje a principy, které se používají k uhašení oblouku. Hlavní část se věnuje návrhu, konstrukci a testování ...
 • Elektrický oblouk ve spínacích přístrojích 

  Kutal, Ondřej
  Tato práce se zaměřuje na popis vzniku, vlastnosti a chování elektrického oblouku v elektrických přístrojích. Dále se zaměřuje na to, jakým způsobem vzniká elektrický oblouk a jaký má vliv na kontakty elektrického přístroje. ...
 • Ideový návrh zkušebního modelu pro studium vlastností elektrického oblouku nn 

  Fazekas, Tibor
  Práce je zaměřena na návrh experimentální modelu pro studium vlastností elektrického oblouku nízkého napětí. V úvodní části jsou rozebrány teoretické podklady o spínání elektrických obvodů a elektrickém oblouku. Následuje ...
 • Measurement of an Electric Arc Spectra 

  Šimek, D. (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2015)
  Article is focused on electric arc spectroscopy diagnostics related to electric low voltage apparatuses. The first attempts of spectroscopy measurements are dealt with. An example of radiation spectra of the electric arc ...
 • Ohřev elektrickým obloukem 

  Kahoun, Karel
  Bakalářská práce se zabývá ohřevem elektrickým obloukem v průmyslových aplikacích. V bakalářské práci je popsán laboratorní přípravek pro generaci elektrického oblouku. Obsahem je také teoretický rozbor přenosu tepla z ...
 • Ohřev elektrickým obloukem 

  Kahoun, Karel
  Bakalářská práce se zabývá ohřevem elektrickým obloukem v průmyslových aplikacích. V bakalářské práci je popsán laboratorní přípravek pro generaci elektrického oblouku. Obsahem je také teoretický rozbor přenosu tepla z ...
 • Studium vlivu parametrů na pohyb elektrodových skvrn v modelu zhášecí komory elektrického přístroje 

  Fendrych, Martin
  Práca je zameraná na základné vlastnosti plazmy, problematiku vzniku elektródových škvŕn a elektrodynamickej sily pôsobiacej na elektrický oblúk. V praktickej časti bol navrhnutý a vyrobený parametrický model zhášacej ...
 • Termodynamické poměry ve zhášedle výkonového vypínače NN 

  Urban, Ferdinand
  Práce se zabývá studiem procesů probíhajících při zhášení silnoproudého oblouku ve zhášecí komoře jističe. Je zaměřena na výpočet dynamiky tekutin a teplotního pole v okolí elektrického oblouku. V práci je dále popsán vliv ...
 • Ukázkový panel funkce detektoru oblouku 

  Pala, Lukáš
  V úvodu práce jsou probrány vzniky výbojů v sítích nn, následované zhodnocením výsledků ověřovacích měření s přístrojem AFDD. Pro potřeby panelu je vyvinut generátor sériového oblouku s důrazem na snadnou manipulaci a ...
 • Vyhodnocování chování spínacího přístroje během vypínání zkratového proudu 

  Fendrych, Martin
  V práci som sa zameral na princíp zhášania elektrického oblúku v nízkonapäťových prístrojoch. Zvlášť som sa sústredil na problematiku magnetických vypínačov. Ďalej som spracoval po teoretickej stránke problematiku kontaktného ...
 • Zhášení spínacího oblouku v el. přístrojích 

  Karásek, Ladislav
  Bakalářská práce je zaměřena na teoretický rozbor problematiky spínacího oblouku v elektrických přístrojích, představení úspěšných zhášecích principů v současných přístrojích a její praktická část je zaměřena na inovaci ...